Wat is het?

De gemeente Mook en Middelaar vindt de mening van inwoners belangrijk, daarom beschikt de gemeente over een burgerpanel. Het burgerpanel heet TIP, dat staat voor Transparant Inwoners Panel. TIP is een onafhankelijk raadgevend panel voor iedereen vanaf 16 jaar die woont of werkt in de gemeente Mook en Middelaar. Wilt u ook meepraten over actuele thema’s in de gemeente? Aanmelden kan via de website van ons burgerpanel www.tipmookenmiddelaar.nl(externe link)

Hoe werkt het?

Elke deelnemer krijgt per e-mail een aantal vragen voorgelegd. Er worden maximaal 8 enquêtes per jaar uitgezet. Het invullen van de digitale enquête duurt slechts enkele minuten. De onderzoeksresultaten worden via http://www.tipmookenmiddelaar.nl(externe link) kenbaar gemaakt. 

Wat moet ik doen?

Om als deelnemer mee te worden genomen in het burgerpanel, is het van belang u aan te melden. Via de website www.tipmookenmiddelaar.nl(externe link) kunt u zich aanmelden, de directe link hiervoor is https://enquete.toponderzoek.com/aanmelden/tipmookenmiddelaar-nl(externe link) Bij het aanmelden worden een aantal achtergrondgegevens gevraagd, de anonimiteit blijft gewaarborgd.

Hoe lang duurt het?

Er worden maximaal 8 enquêtes per jaar uitgezet. Het invullen van de digitale enquête duurt enkele minuten. Wanneer u geen deelnemer meer wilt zijn van het burgerpanel, kunt u zich altijd afmelden.

Aanvullende informatie

Belangrijk te vermelden is dat TIP geen gemeentepanel maar een gemeenschapspanel is. Dit houdt in dat TIP werkt met verschillende afnemers. Het is dus niet zo dat alleen de gemeente vragen stelt, dit gebeurt door meerdere organisaties.

Heeft deze informatie u geholpen?