mr. drs. Willem Gradisen
E-mail: willem.gradisen@mookenmiddelaar.nl
Telefoonnummer: (024) 696 91 30

Portefeuille

 • Voorlichting en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Algemeen bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
  • Veiligheidsregio
 • Handhaving
  • RUD
 • Bedrijfsvoering
  • Dienstverlening w.o. Publiekszaken
  • ICT
  • Juridische zaken
 • Samenwerking ( bestuurlijk, inhoudelijke portefeuillehouders-overleggen bij de portefeuillehouders)
  • Regio Venlo
  • MGR Rijk van Nijmegen
  • GO Regio Arnhem-Nijmegen
  • Euregio

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 • Lid Bestuurscommissie ICT van Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 • Lid Burgemeestersoverleg Regio Venlo
 • Plaatsvervangend voorzitter van het bestuur BVO IWGM
 • Lid comité van Aanbeveling Stichting Huys te Mook
 • Lid comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis
 • Lid comité van Aanbeveling Stichting Kinderhulp Bodhgaya
 • Lid comité van Aanbeveling Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds
 • Lid comité van Aanbeveling Stichting Tante Lenie
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Jacques van Mourik.

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter van de Stichting tot behoud, bescherming en ontwikkeling van Flipje en zijn Vriendjes
 • Incidenteel gastpresentator bij Regionale Omroep
 • Lid comité van Aanbeveling Stichting Parel van de Betuwe