Willem Gradisen, burgemeester

Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar,

De afgelopen weken heeft het coronavirus ons dagelijks leven volledig beheerst. We vroegen elkaar om zoveel mogelijk thuis te blijven. Uw en mijn leven kwam er daardoor compleet anders uit te zien.

Genieten van buiten zijn

Op 11 mei jl. zijn de maatregelen versoepeld en is er meer mogelijk. De oproep is niet meer om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar om drukke plekken te vermijden. Zo zijn de basisscholen en sportverenigingen die in de buitenlucht sporten weer open. We kunnen ook weer een bezoek brengen aan bijv. de kapper. Ik hoop van harte dat u gebruik kunt maken van de nieuwe mogelijkheden en dat u een zekere opluchting zult ervaren.

Denken aan de kwetsbaren

Tegelijkertijd maak ik me ook zorgen. Zoals we weten is het coronavirus niet weg en doordat mensen elkaar nu meer ontmoeten, bestaat de kans dat het virus zich opnieuw gaat verspreiden. Daarom wil ik u op het hart drukken om ook de komende tijd verstandig te blijven leven. U kunt uzelf en anderen nog steeds met het virus besmetten. Dat kan voor de kwetsbaren onder ons een grote bedreiging zijn. Daarom verzoek ik u nogmaals om altijd 1,5 meter afstand te houden tot anderen. Ook als u gaat hardlopen, fietsen of wandelen. Haal alleen in als u aan alle kanten 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden. Ga niet naar buiten als u verkouden bent of als een gezinslid ziek is. En nog steeds geldt: het is niet verstandig om met meer dan twee personen bij elkaar te zijn, tenzij het om één huishouden gaat. Het is helaas noodzakelijk dat politie en  buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) deze regels blijven controleren. Meer vrijheid vraagt om meer persoonlijke verantwoordelijkheid. We blijven ons ook verantwoordelijk voelen voor de kwetsbaren om ons heen. Zij mogen niet de dupe worden van onze behoefte om het oude leven weer zoveel mogelijk op te pakken.

Werk mee aan nieuwe vrijheden

Alleen als we ons allemaal aan deze regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans. En alleen dan kunnen we de komende tijd steeds meer vrijheden verwachten. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om nieuwe vrijheden mogelijk te maken. We hebben zelf in de hand of binnenkort ook de terrasjes, musea en bioscopen mogen openen.

Dank aan u allen

Tot slot wil ik u allen bedanken. Bijna al onze inwoners houden zich geweldig aan de maatregelen. Het is dankzij u dat we gekomen zijn waar we nu staan. Dat onze kinderen weer naar school kunnen en dat we weer meer en vaker naar buiten kunnen. Hou vol. Samen verslaan we corona.

Met hartelijke groet,

mr. drs. Willem Gradisen, burgemeester Mook en Middelaar