Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar,

Graag zou ik u de vraag stellen hoe het nu met u gaat. We hebben de afgelopen periode zoveel meegemaakt en iedereen bevond zich daarbij in een andere situatie. Misschien moet u, omdat u tot een risicogroep behoort, nog steeds binnen blijven. En mogelijk bent u daarmee van de ene op de andere dag verstoken geraakt van uw familie. Nog steeds is niet alles als voorheen en kan het zijn dat u zich eenzaam voelt. Of misschien heeft u juist een druk gezin en moest u ineens het thuiswerken combineren met fulltime zorgen voor bijvoorbeeld een kind met rugzakje. Nu de scholen weer open gaan voelt u misschien hoe zwaar de afgelopen periode geweest is. Of misschien ben je een scholier of student en genoot je van de zon, het zelf kunnen inrichten van je dag. Maar ben je nu blij om weer naar school of de opleiding te kunnen gaan, terwijl het ook wel even wennen is om weer mee te moeten gaan in de geboden structuur.

De weg naar herstel

Ik denk dat de afgelopen periode op iedereen veel invloed heeft gehad. En dat we ons dit de komende tijd steeds meer gaan realiseren. Ik hoop dat we uit deze periode inzichten mee kunnen nemen die ons in de toekomst helpen. Bijvoorbeeld hoe waardevol het is om een sociaal netwerk te hebben en om écht tijd aan elkaar te besteden. Om elkaar te helpen. Tegelijkertijd hoop ik dat we eventuele schade zo goed mogelijk weten te herstellen. Ondernemers, zoals wij die vooral hebben in de horeca en toeristenbranche, hebben forse financiële klappen gehad. Datzelfde geldt voor vele zzp’ers en andere ondernemers. Er zijn mensen die psychisch hebben geleden of achteruit zijn gegaan door de lockdown. En laten we vooral niet degenen vergeten die ernstig ziek zijn geworden door corona en die voor een lang traject van stapsgewijs herstel staan.

Houd oog voor degenen die in isolatie blijven

In het bijzonder wil ik deze keer stil staan bij degenen die het gevoel hebben achter te blijven in isolatie, terwijl de wereld om hen heen steeds meer vrijheid ervaart. Ik denk hierbij aan mensen met sociale angsten, psychische aandoeningen of grote fysieke beperkingen. Veel van hen vonden het al moeilijk om mee te gaan in het dagelijkse leven voordat corona uitbrak. Sommigen raakten steeds meer in isolement, verloren contacten en konden niet meegaan in het tempo van de wereld om hen heen. In de coronatijd hebben sommigen van hen opnieuw warmte ervaren, doordat mensen opnieuw oog voor elkaar kregen. En doordat anderen in hetzelfde schuitje als zij belandden. Ineens vonden ontmoetingen laagdrempelig, digitaal plaats. Sommigen van hen die zich voorheen eenzaam voelden, leefden in de coronatijd juist op. Zij genoten van het nieuwe, grotendeels digitale, samenzijn. Nu de wereld weer meer vrijheid krijgt, voelen ze het leven mogelijk opnieuw leeglopen. Ik wil u allen oproepen om oog te houden voor degenen die niet mee kunnen komen in het nieuwe tempo. Voor degenen die het niet lukt om uit isolement te komen. Laten we oog houden voor elkaar, ook nu we nieuwe vrijheden krijgen. Misschien júíst nu.

Dankbaar voor de mogelijkheden

Tot slot wil ik iedereen toewensen dat we weer mogen genieten van samen en buiten de deur zijn. De scholen zijn weer open. De terrassen zijn weer open. Er kan weer gesport worden. Ondernemers krijgen langzaam weer een beetje adem, hoewel dat in bijvoorbeeld de horeca erg moeilijk blijft met de vele beperkingen. En we kunnen elkaar weer in groepen ontmoeten. Dingen die we voorheen misschien achteloos deden, zorgen nu voor nieuwe vreugde en een besef dat we dit niet voor lief moeten nemen.

We blijven verstandig

De komende tijd houden we in de gaten of corona beheersbaar blijft, ondanks alle nieuwe vrijheden. Dat hopen we uiteraard van harte. Maar om dat te bereiken blijven we een beroep doen op uw verstand: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en blijf thuis als u verkouden bent of als een gezinslid ziek is. Wanneer we dat doen kunnen we blijven genieten van de grotere vrijheid. Samen verslaan we corona.

Met hartelijke groet,

mr. drs. Willem Gradisen, burgemeester Mook en Middelaar