Willem Gradisen, burgemeester

Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar, 

Het coronavirus beheerst op dit moment ons dagelijks leven en dat zal helaas nog wel enige tijd duren. Dit merken alle inwoners van onze gemeente, ook u. De ingrijpende gevolgen zijn voor ons allemaal voelbaar. Iedereen wordt gevraagd een steentje bij te dragen om samen het coronavirus te bestrijden en in te dammen. Om dit te bereiken wordt ieders vrijheid in meer of mindere mate beperkt.

Ouderen en risicogroepen

Onze ouderen en risicogroepen (met verminderde weerstand) zijn het meest kwetsbaar. Zij moeten door ons allen ondersteund worden. Maar het is beslist niet zo dat anderen geen risico’s lopen. Ook jongere mensen kunnen ernstig ziek worden. Daarom moeten we geen risico’s nemen en onszelf en anderen beschermen. De komende weken zijn hierin cruciaal. We zien dat de druk op de zorg stijgt. Door verstandig te leven zorgen we er samen voor dat er voldoende plekken zijn en dat er voldoende personeel is in de ziekenhuizen, op vooral de Intensive Care (IC)-afdelingen, maar ook op andere plekken waar (ernstig) zieke Corona-patiënten opgevangen en verzorgd worden. Ons steentje bijdragen moeten we allemaal, maar dit werkt alleen als we dit ook allemaal echt doen.

Daarom herhaal ik wat voor ons allemaal geldt: 

1. Blijf (zoveel mogelijk) binnen

Blijf binnen tenzij het noodzakelijk is voor uw werk, voor de boodschappen, om naar bv. de huisarts te gaan of om even een korte wandeling te maken voor een ‘frisse neus’. Houd hierbij minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. 

2. Verstandig naar buiten

Voor iedereen geldt nadrukkelijk: houd altijd en overal 1,5 meter afstand tot elkaar. Het is daarbij verboden zich op te houden in een groep van 3 personen of meer, waardoor een samenkomst plaatsvindt of ontstaat. Dit laatste geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen (een gezin). Tevens geldt dit niet voor kinderen t/m 12 jaar die samen spelen onder toezicht van één of meer ouders. Maar ook daar geldt een afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar. Omdat deze regels van groot belang zijn voor ieders gezondheid en veiligheid handhaven we dit en kunnen we boetes van 400 euro geven aan inwoners die zich hier niet aan houden. Ouders, bespreek dit thuis met kinderen in met name de tienerleeftijd. 

3. Supermarkten/winkels 

Voor supermarkten/winkels die open (mogen) zijn, geldt dat zij maatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Indien dit niet gebeurt wordt hiertegen opgetreden. Ik ga ervan uit dat iedereen zich eraan houdt. 

4. Evenementen

Tot 1 juni 2020 vinden er geen evenementen plaats. Voor onze gemeente betekent dit dat er geen lintjesdag is en dus ook geen reünie van gedecoreerden op 24 april. Ook activiteiten op Koningsdag en op de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei kunnen niet doorgaan.

5. Kerken, begrafenissen en huwelijken

Kerkdiensten met meer dan 30 mensen zijn niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor (kerkelijke) begrafenissen en huwelijken. 

6. Standplaatsen en afhalen van eten

Onze standplaatsen waar bijv. kaas of vis wordt verkocht blijven in tact. Maar er kan niet meer bij de kraam worden gegeten. Het eten mag afgehaald worden, maar wordt meegenomen naar huis om daar gegeten te worden. Hetzelfde geldt voor het afhalen van maaltijden op andere locaties. En natuurlijk geldt ook in al deze situaties dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot andere personen. De ondernemers moeten hier zelf maatregelen voor nemen. 

7. Eerdere maatregelen

Al eerder zijn er veel ingrijpende maatregelen genomen. Zo zijn alle eet- en drinkgelegenheden, sportverenigingen, fitnessclubs en andere ontmoetingsplekken gesloten. Alle scholen in onze gemeente zijn dicht. Er is wel opvang voor kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben. Vitale beroepen zijn onder andere die in de zorg en de verpleging en bij de hulpdiensten.

Meer informatie

Veel informatie is te vinden op de site van de gemeente: www.mookenmiddelaar.nl. U vindt daar ook informatie voor ondernemers en zzp’ers. Vele van onze inwoners worden financieel zwaar getroffen. Zij hebben zorgen over de toekomst van het eigen bedrijf. Toch zien we dat ook zij de gezondheid en veiligheid van zichzelf en anderen voorop stellen. Waar mogelijk proberen we met deze inwoners mee te denken en (landelijke) regelingen uit te voeren waarmee zij worden geholpen. 

Let op elkaar

Alle inwoners van onze gemeente tonen dagelijks dat ze veerkrachtig zijn en elkaar helpen. Er zijn prachtige initiatieven zoals kinderen die tekeningen maken voor ouderen. Sommige ouderen zijn helemaal aan huis gebonden. Mijn oproep is dan ook aan familie en vrienden om juist deze kwetsbare inwoners vaker te bellen, te appen of op andere manieren op afstand contact te hebben en te houden. Laat elkaar niet vereenzamen en blijf in contact. Dat heeft iedereen nodig in deze moeilijke tijd, jong en oud.

Help elkaar

Op MaasBuren.nl(externe link), het digitale buurtplatform van Mook en Middelaar, wordt door veel inwoners hulp aangeboden. Inwoners bieden elkaar een luisterend oor of helpen anderen door boodschappen te doen. Dit gebeurt ook al in vele straten in onze gemeente. Ik ben er trots op dat zoveel mensen dat voor elkaar doen. En ik hoop dat mensen die hulp nodig hebben daar ook om durven te vragen. U staat niet alleen.

Afsluiting

Tot slot wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de mensen die werken in de zorg en de verpleging, bij de hulpdiensten, de gemeente, als schoonmakers, in de supermarkten en op alle andere plekken waar noodzakelijk werk wordt verricht. We hebben hen hard nodig en we moeten ervoor zorgen dat zij zo goed mogelijk hun waardevolle werk kunnen voortzetten. Laten we daarom ook naar hen omkijken en ondersteunen waar dat kan.

Complimenten

Mijn complimenten gelden eigenlijk eveneens voor alle anderen, ook voor u. Want in onze gemeente geldt dat (bijna) al onze inwoners zich geweldig houden aan alle noodzakelijke maatregelen. We moeten dit volhouden. Met elkaar kunnen we het zeker aan. 

Met hartelijke groet,

handtekening burgemeester Gradisen

mr. drs. Willem Gradisen, burgemeester Mook en Middelaar.