Beste inwoners,

Ik heb al eerder aangegeven hoe belangrijk het is zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden wanneer je bijv. naar buiten gaat voor je werk, voor een frisse neus of om boodschappen te doen. Maandag 23 maart jl. zijn er landelijk een aantal noodzakelijke extra maatregelen genomen. Hierbij noem ik enkele van die maatregelen.

Maatregelen

Tot 1 juni zijn alle samenkomsten verboden. Dit heeft gevolgen voor onze 4 mei herdenking die in het teken zou staan van 75 jaar bevrijding. Winkels, dus ook onze supermarkten, moeten (voor zover ze dat al niet hebben gedaan) maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Bij groepen van 3 of meer personen (met uitzondering van gezinnen) moet ook buiten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden. Praat daarover met bijv. jongeren: pubers en tieners. Want daar ligt een zorg vanuit de politie en via signalen vanuit de samenleving. Zodra de noodverordening is vastgesteld  zal hierop ook worden gehandhaafd. Dat is vervelend, maar het is in het belang van de gezondheid en veiligheid van ons allemaal.

Coronapatiënten uit onze gemeente

Zo word ik via de GGD Noord-Limburg op de hoogte gehouden van het aantal geregistreerde coronapatiënten uit onze gemeente. Was dat op 15 maart jl. nog nul patiënten in de gemeente Mook en Middelaar, inmiddels is dit op basis van cijfers van de GGD reeds opgelopen tot 7 inwoners. En let wel: lang niet alle besmette personen worden getest. Alleen gebeurt dat bij mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte. Het daadwerkelijk aantal besmette inwoners is dus groter.
Ik heb inmiddels eveneens telefonisch contact gehad met enkele coronapatiënten uit onze gemeente. En dat zijn gesprekken die je doen beseffen hoe ingrijpend de ziekte is. Er zijn patiënten die moeten vechten voor hun leven.

Houd afstand!

Graag doe ik een beroep op alle inwoners van jong tot oud: houdt afstand en neemt de genomen maatregelen in acht. Met elkaar gezamenlijk kunnen we het aan.


Burgemeester Willem Gradisen