Voor alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar.

Na de aangekondigde maatregelen van donderdag 12 maart jl. zijn er door de rijksoverheid, gebaseerd op adviezen van het RIVM, zondag 15 maart jl. nieuwe ingrijpende besluiten genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.  

Beste mensen,

Maatregelen en scholen

Naast de maatregelen die al zijn aangekondigd op donderdag 12 maart jl. (zoals om indien mogelijk thuis te werken, sowieso thuis te blijven bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en het verbod op bijeenkomsten of evenementen in heel Nederland met meer dan 100 personen) zijn zondag 15 maart jl. nieuwe maatregelen bekend gemaakt.  Voor alle maatregelen geldt dat deze van kracht zijn t/m 6 april. Een nieuwe maatregel betreft het sluiten van scholen en kinderdagverblijven. Aangegeven is dat er voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in bijv. de zorg, politie, brandweer, openbaar vervoer, transport en afvalverwerking er wel opvang moet zijn. Deze opvang is zonder extra kosten. Zie voor de lijst van beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  Verder is bekend gemaakt dat docenten onderwijs op afstand gaan organiseren voor kinderen die thuis zitten. De informatie daarover verloopt via de scholen.

Maatregelen en horeca

Een nieuwe maatregel is verder dat alle eet- en drinkgelegenheden eveneens gesloten zijn t/m maandag 6 april. Hetzelfde geldt bijv. voor sport- en fitnessclubs en sauna’s. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). In hotels is ontbijten, lunchen en dineren alleen toegestaan voor logiesgasten. Eten mag ook op de hotelkamer.

Maatregelen in omgang met elkaar

Iedereen wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijv. bij het boodschappen doen. Het is verstandig uiteraard deze afstand ook in acht te nemen bij kleinschalige bijeenkomsten of vergaderingen. Voor kwetsbare inwoners (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt (grotere) gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden. Er geldt een algemene oproep om sociale contacten sowieso sterk te verminderen. Een compleet overzicht van de maatregelen is terug te lezen op de website: www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Als burgemeester van onze mooie gemeente Mook en Middelaar merk ik dat verenigingen en veel inwoners zelf verantwoordelijkheden op zich nemen. Hier zijn al veel voorbeelden van. Uiteraard zijn alle wedstrijden van onze (voetbal)verenigingen  Eendracht’30 en SV Astrantia in verband met het coronavirus afgelast.  Carnavalsvereniging De Heikneuters heeft terecht bekend gemaakt dat de in te halen carnavalsoptocht, die deze keer plaats zou vinden op 22 maart, is afgelast. Harmonie Erica heeft alle repetities laten vervallen. Ook bijv. het Beweegcollectief Mook en Middelaar (voor ouderen) heeft alle activiteiten, lessen en bijeenkomsten opgeschort. Terecht wordt opgeroepen om extra zorg te hebben voor naasten, die een grote kans hebben op vereenzaming.

Rekening houden met kwetsbare inwoners

Ik voeg daaraan toe om rekening te houden met ouderen en inwoners die een broze gezondheid hebben. Wellicht moet een bezoekje aan opa en/of oma worden uitgesteld; zeker wanneer je zelf gezondheidsklachten hebt. Uiteraard kun je nu wel wat vaker bellen, skypen of  whatsappen.  

Hulp

Op MaasBuren.nl het digitale buurtplatform van Mook en Middelaar, wordt door diverse inwoners het aanbod gedaan om boodschappen te doen voor mensen die de komende tijd de deur niet uit durven of kunnen. Of om boodschappen mee te nemen voor ouderen en kwetsbare inwoners met verminderde weerstand. Ik ben er trots op dat inwoners dit uit zichzelf aanbieden en dat veel anderen in hun directe omgeving dit soort initiatieven ook oppakken.

Gemeentelijke organisatie

Uiteraard gaat de dienstverlening van de gemeente zelf zoveel mogelijk door, hoewel onze organisatie eveneens wordt geraakt door de maatregelen. Ook hier geldt: kom niet wanneer je gezondheidsklachten hebt.  Zeg dan bijv. een afspraak met de gemeente af. Waar dat kan, werken medewerkers van de gemeente tevens zoveel mogelijk thuis.

Mensen die werken in de zorg

Tot slot wil ik nogmaals mijn respect en waardering uitspreken voor al die mensen die werken in de zorg in de meest brede zin van het woord. We hebben hen hard nodig en we moeten ervoor zorgen door ons te houden aan alle genomen maatregelen dat zij zo goed mogelijk hun waardevolle werk kunnen blijven doen.

Burgemeester Willem Gradisen.