HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Vergaderschema en stukken Raad  |  Vergadering Commissie Samenleving

Vergadering Commissie Samenleving 15-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal, gemeentehuis in Mook
Tijd:19:30
Voorzitter:F. Dillerop

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda d.d. 15 januari

Bijgevoegde documenten

3 Adviezenlijst vergadering commissie SL d.d. 27 november 2018

Bijgevoegde documenten

4 Lijst ingekomen Stukken

Bijgevoegde documenten

5 Kadernota 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord Presentatie door dhr. Rooijmans, directeur VRLN

6 Toelichting Knoppenplan en vervolgproces - AVAN

7 Financiële en beleidsmatige kaders MGR 2020

8 Rondvraag

9 Sluiting

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken