HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Vergaderschema en stukken Raad  |  Vergadering Gecombineerde Commissie Samenleving en Begroting en Rekening

Vergadering Gecombineerde Commissie Samenleving en Begroting en Rekening 19-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal, gemeentehuis in Mook
Tijd:19:30
Voorzitter:F. Dillerop

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda d.d. 19 februari

Bijgevoegde documenten

3 Adviezenlijst vergadering commissie SL d.d. 15 januari 2019

Bijgevoegde documenten

4 Lijst ingekomen Stukken

Bijgevoegde documenten

5 Subsidieaanvraag suppletieregeling explosievenruiming en opsporing t.b.v. het Waterschap Limburg

6 Tussentijdse financiële rapportage (Morap-1 2019)

Bijgevoegde documenten

7 Controleprotocol 2018-2019

Bijgevoegde documenten

8 Rondvraag

9 Sluiting

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken