HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Vergaderschema en stukken Raad  |  Vergadering Commissie Grondgebied

Vergadering Commissie Grondgebied 16-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal, gemeentehuis in Mook
Tijd:19:30
Voorzitter:T. Herings

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda d.d. 16 januari

Bijgevoegde documenten

3 Adviezenlijst gecombineerde vergadering

Bijgevoegde documenten

4 Lijst ingekomen Stukken

Bijgevoegde documenten

5 Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Mook en Middelaar

6 Verkoop Rijksweg 84 te Mook

7 Bestemmingsplan Elzenstraat 14 te Middelaar

8 Onderhoud bruggen Witteweg en Cuijksesteeg

9 Rondvraag

10 Sluiting

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken