HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Organisatie  |  Afdelingen

Afdelingen

Staf

Taakvelden: personeels- en organisatiebeleid, human resource management, rechtspositie, voorlichting en communicatie,  openbare orde en veiligheid, bestuurszaken.

Afdeling Samenleving

Taakvelden: ruimtelijke ordening, economische zaken, grondbeleid, volkshuisvesting, bouwbeleid, monumentenbeleid, recreatie/toerisme, groenbeleid en -beheer, civielbeleid en -beheer, buitendienst, welzijn, onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer, sociale zaken, Wmo, vergunningen, toezicht en handhaving, info- en servicebalies, burgerzaken.

Afdeling Bedrijfsvoering

Taakvelden: centrale inkoop, documentmanagement, facilitaire dienstverlening, financiën, geo-coördinatie, huisvesting, informatie en automatisering, vastgoedbeheer, gegevensbeheer, bestuurssecretariaat, management/kabinetszaken, administratieve ondersteuning.

t. (024) 696 91 11 of
e. gemeente@mookenmiddelaar.nl.

Brandweer

Vanuit de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) functioneert binnen de gemeente Mook en Middelaar een brandweer die bestaat uit ongeveer 21 vrijwilligers. Taakvelden: het bestrijden van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en het voorkomen en beperken van brand en brandgevaar, het redden van mens en dier, optreden bij en bestrijden van de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen, bevrijden van beknelde verkeersslachtoffers, verhelpen van storm- en waterschade, verlenen van hulp in al die gevallen waarin de brandweer door haar paraatheid en uitrusting de meest aangewezen organisatie is. De beheersmatige taken van de brandweer worden eveneens door de VRLN uitgevoerd. Het betreft hier voor de gemeente Mook en Middelaar onder andere de brandpreventieve en -preparatieve werkzaamheden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken