Op basis van de vastgestelde gebiedsvisie (in maart 2022) brengt de projectorganisatie - gemeente en samenwerkende ontwikkelaars - de locatie verder in beeld. Ter voorbereiding van het (ontwerp)bestemmingsplan. Belangrijk onderdeel hiervan: het participatieproces. Tijdens 3 avonden en verdiepingsenquêtes krijgen alle belangstellenden de mogelijkheid om suggesties en ideeën te delen op basis van de voorliggende plannen. Ook is en wordt er in een klankbordgroep meegedacht over verschillende onderwerpen.

Planning

Het (ontwerp)bestemmingsplan Molenhoek Zuid wordt in 2022 opgesteld. Vervolgens zal een conceptversie 6 weken ter inzage liggen. Iedereen kan hier dan op reageren. Daarna zal het plan worden behandeld, besproken en vastgesteld door de raad.