Wat is het?

De afvalstoffenheffing wordt een maand na de afloop van het halve jaar opgelegd. De gemeente is daarom op de hoogte van de feitelijke situatie. In het berekende belastingbedrag is dus al rekening gehouden met uw verhuizing. Verrekening is daarom niet nodig.

Geen teruggave

De aanslag onroerendezaakbelasting (ozb eigenaarsdeel) en rioolheffing komen nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd.

Wat moet ik doen?

Voor vermindering of kwijtschelding van belastingen dient u een aanvraagformulier in te vullen en af te geven aan de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u downloaden vanaf deze website. Het formulier kunt u ook bij de gemeente verkrijgen. U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

De gemeente Mook en Middelaar vraagt u om een verhuisformulier in te vullen, waarop u onder andere aangeeft wanneer u de sleutel van de woning hebt gekregen of hebt ingeleverd.

Aanvullende informatie

Bij verkoop van uw woning belasting verrekenen?

Als u onroerende zaakbelasting en rioolheffing wilt verrekenen, dan kunt u daarover met de nieuwe eigenaar afspraken maken tot onderlinge verrekening.

Let op: de gemeente staat buiten deze afspraken. U kunt hierover uw makelaar en notaris raadplegen.

Heeft deze informatie u geholpen?