Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Kwijtschelding

Iedereen moet de gemeentelijke belastingen betalen. Toch kan het voorkomen dat u niet in staat bent de aanslag te betalen. Als uw netto-besteedbaar inkomen geen ruimte biedt voor het betalen van de gemeentelijke belastingen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. In de gemeente Mook en Middelaar is in principe kwijtschelding mogelijk voor de onroerende zaakbelastingen en voor de afvalstoffenheffing.

Indienen kwijtscheldingsverzoek

Kwijtschelding wordt berekend aan de hand van de kwijtscheldingsnormen zoals die zijn bepaald door de Rijksoverheid. Een kwijtscheldingsverzoek moet u tijdig indienen (binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag waarvoor u kwijtschelding aanvraagt). Een aanvraagformulier voor kwijtschelding vindt u bij 'Formulieren'.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

Formulieren/brochures

Heeft deze informatie u geholpen?