Wat is het?

Als u gebruik wilt maken van automatische incasso dan kunnen de gemeentelijke belastingen gespreid over het jaar worden betaald

Automatische incasso:

Na machtiging kunnen de aanslagen onroerende zaakbelastingen en rioolrechten in 10 maandelijkse termijnen worden betaald *). De Afvalstoffenheffing kent na machtiging 2 maandelijkse termijnen per halfjaar. Gebruik maken van automatische incasso heeft een aantal voordelen:

  • gespreid betalen over het jaar;
  • te laat betalen kan niet meer;
  • geen aanmaningen of hoge deurwaarderskosten.

Machtigen kan door gebruikmaking van het formulier dat u bij 'Formulieren' kunt vinden.

*) 10 termijnen bij automatische incasso onroerende zaakbelastingen geldt alleen voor belastingbedragen tussen € 100 en € 5.000.

Niet automatische incasso:

U dient zelf zorg te dragen voor betaling. De onroerende zaakbelasting tot en met € 100,00 moet u in één termijn betalen. Bedragen groter dan € 100,00 kunt u in maximaal twee maandelijkse termijnen betalen. De afvalstoffenheffing dient te worden betaald in één termijn.

Heeft deze informatie u geholpen?