Adviesraad Natuur en Milieu

De adviesraad Natuur en Milieu (2018) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over beleidsvisies en -plannen op het gebied van natuur, landschap en milieu. De ANM bestaat uit inwoners met uiteenlopende deskundigheden en is bevoegd deskundigen uit te nodigen en te horen. De adviesraad komt 6 maal per jaar bijeen, voorlopig in de fractiekamer van de gemeente. Zodra vergaderingen in de verschillende dorpskernen gaan plaatsvinden, zullen deze openbaar zijn. De agenda en de verslagen van de vergaderingen zijn openbaar toegankelijk op de website.

Taak van de Adviesraad

De adviesraad Natuur en Milieu (2018) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over beleidsvisies en -plannen op het gebied van natuur, landschap en milieu.

Samenstelling Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit inwoners met uiteenlopende deskundigheden en achtergronden, zoals sociale geografie en planologie, onderwijs, procesmanagement o.g.v. biologie, landschap en ecologie, microbiologie en biotechnologie, onderzoeker en adviseur landelijke Zoogdiervereniging en adviseur openbaar groen, natuur en landschap. Alle leden nemen zitting in de Adviesraad om zich in te zetten voor natuur, landschap en milieu in onze gemeente. U kunt hen dan ook altijd benaderen voor suggesties en vragen.

Contact met de Adviesraad

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw Van Mansfeld via madeleine.vanmansfeld@gmail.com. De overige leden van de Adviesraad zijn: de heer J. Alderhout, de heer E. Jansen, de heer B. Lomans en de heer M. Van Raaij.

Verslagen en adviezen

Onderstaand treft u de verslagen van de vergaderingen van de ANM aan.

Heeft deze informatie u geholpen?