HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Zienswijze Toekomstvisie “Mook en Middelaar 2030”

Zienswijze Toekomstvisie “Mook en Middelaar 2030”

De afgelopen maanden heeft er een intensief traject met betrokkenheid van veel inwoners plaatsgevonden om te komen tot een strategische toekomstvisie “Mook en Middelaar 2030”. 

Conceptvisie op hoofdlijnen

Het gaat om een conceptvisie op hoofdlijnen, waarbij de gemeenteraad gaat over vaststelling van dit document.

Ter inzage

Vanaf 15 juni tot en met 27 juni 2017 ligt deze conceptvisie voor een ieder hier ter inzage met de mogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke zienswijze. Op 28 juni a.s. bestaat de mogelijkheid om tijdens de gecombineerde commissie Samenleving/Grondgebied eventueel een mondelinge zienswijze in te dienen. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken