HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Vijf nieuwe mogelijke oplossingsrichtingen Lob van Gennep

Vijf nieuwe mogelijke oplossingsrichtingen Lob van Gennep

Dit item is verlopen op 14-10-2019.

Lob van Gennep neemt de komende maanden de tijd om volop in gesprek te blijven met de omgeving en nieuwe oplossingsrichtingen verder uit te werken. Maar welke oplossingsrichtingen liggen op dit moment op tafel? Dit artikel geeft een overzicht.

Twee oplossingrichtingen bij start

Bij de start van het project werden oorspronkelijk drie keuzes voorgelegd aan de omgeving: ‘huidige situatie handhaven’ (is in feite geen oplossing maar dient als als nulmeting of referentie voor de andere twee oplossingsrichtingen), ‘Dubbele dijken’ en ‘Verbindende dijken’. 

Vijf nieuwe alternatieven

Tijdens de verkenning zijn door gesprekken met mensen uit het gebied nieuwe inzichten opgedaan. Op dit moment zijn er vijf nieuwe alternatieven ontstaan door het gesprek met de omgeving. Een eerste nieuw alternatief is ‘Klassieke dijken’. Dat komt neer op het louter versterken en verhogen van de bestaande dijken volgens de wettelijke norm. Een tweede nieuwe oplossingsrichting is om de huidige dijken te verhogen en te versterken en van een vaste drempel te voorzien. Dit in plaats van een waterkerende instroomvoorziening. Als derde is er een alternatief met een nieuwe dijk ter hoogte van de Pastoorsdijk. Een vierde voorstel is het idee dat uitgaat van een waterberging nabij het Koningsven, waarbij het woongebied zoveel mogelijk wordt ontzien. Het vijfde alternatief bestaat uit dubbele dijken met noodmaatregelen op de Maas- en Niersdijken. Deze nieuwe voorstellen worden de komende maanden verder onderzocht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de oplossingsrichtingen? Kijk dan op www.lobvangennep.nl/oplossingsrichtingen.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het nieuws? Abonneer u dan op de nieuwsbrief via www.lobvangennep.nl of volg ons via Facebook en Twitter: @Lobvangennep.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken