HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Uitreiking van vier spelden van verdienste.

Uitreiking van vier spelden van verdienste.

Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari jl. heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen, nadat hij eerst zijn nieuwjaarstoespraak heeft gehouden, spelden van verdienste mogen uitreiken aan vier inwoners die zich op bijzondere wijze als vrijwilliger  hebben ingezet en dat nog steeds doen.

Bijzondere verdiensten

Burgemeester Gradisen gaf aan dat de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente bij uitstek de gelegenheid biedt om mensen in het zonnetje te zetten voor hun bijzondere verdiensten voor de gemeenschap als vrijwilliger. De kandidaten worden voorgedragen vanuit de gemeenschap zelf. Door het College van Burgemeester en Wethouders wordt vervolgens op basis van de criteria (vermeld in de verordening gemeentelijke onderscheidingen) beoordeeld of zij daarvoor in aanmerking komen. Deze keer zijn er vier inwoners door de burgemeester onderscheiden. Het betreft de heer A.J.W. Thomassen  (27-05-1935) wonende te Mook, de heer P.A. Thomassen (01-05-1933) wonende te Mook en het echtpaar de heer W. Peters-Sengers (07-01-1940) en mevrouw M.P. Peters-Sengers – Jansen (27-02-1952) uit Middelaar.

De heer Alphons Thomassen:

Alphons Thomassen is al vanaf 1956 lid van Harmonie Erica en lid van hofkapel Heituters. In al die jaren heeft decorandus ook een belangrijke rol gespeeld bij het uitvoeren en voorbereiden van diverse activiteiten voor de vereniging die financieel zeer belangrijk zijn, zoals de rommelmarkten, de oud- ijzeracties en de donateursacties. Recent heeft hij, tijdens het traditionele en mooie nieuwjaarsconcert, op 83-jarige leeftijd afscheid genomen van Harmonie Erica. Van 1980 tot 2010 was dhr. Thomassen lid van hengelsportvereniging ’t Mokse Broek waarvan tevens een aantal jaren bestuurslid. Burgemeester Gradisen benadrukt dat binnen de hengelsportvereniging dhr. Thomassen bekend staat “als iemand die altijd klaar staat en van vele markten thuis is”. Hij is zeer plichtsgetrouw en vrijwilliger betekent voor hem zeker niet vrijblijvend. Hij verzuimde alleen wanneer er een optreden is met de Harmonie of met het koor de Broederschap van de Sangers, waar hij nog steeds actief is. Tijdens zijn periode als bestuurslid bij de hengelsport verzorgde hij de viswedstrijden van de vereniging, voorzag een ieder van koffie, etc. en zorgde voor de goederen van de vereniging. HSV ’t Mokse Broek was binnen Nederland bekend als medeorganisator van het Open Nederlands Kampioenschap Matchvissen en hiervoor zette dhr. Thomassen de visplaatsen uit, verzorgde de controle en woog na de wedstrijd de gevangen vissen. Vanaf 2008 tot heden is dhr. Thomassen tevens actief bij het koor van de Broederschap van de Sangers. Hier staat hij eveneens bekend als een zeer trouw lid en is altijd bij de repetities en de wekelijkse Eucharistieviering in de kerk aanwezig. Zij vrouw Riet Thomassen kreeg van burgemeester Gradisen een bos bloemen aangeboden.

De heer Piet Thomassen:

Dhr. Thomassen is vanaf de oprichting op 1 mei 1954 t/m 1994 lid geweest van de vrijwillige brandweer Mook. Het blusvoertuig was toen nog een handkar met emmers die dan doorgegeven moesten worden. Later kwam er een tankautospuit waarop dhr. Thomassen chauffeur werd. Dhr. Thomassen is na het behalen van de diploma’s benoemd tot brandwacht 1e klas en chauffeur/ pompbediende. Als de sirene ging, in die tijd gebruikelijk, was dhr. Thomassen meestal als eerste op de kazerne: hij was zeer betrokken bij de brandweer en redder van mens en dier, have en goed. Na ruim 40 jaar trouwe dienst heeft hij, i.v.m. zijn leeftijd, afscheid genomen en werd daarbij onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de orde van Oranje Nassau. In oktober 1960 werd dhr. Thomassen koster in de kerk: een trouwe koster, altijd op tijd en soepel bij veranderingen van pastoor en in de kerk. Toen dhr. Thomassen in mei 1998 65 jaar werd, nam hij afscheid: met veel woorden en tekenen van dankbaarheid vanuit de parochie en van de inwoners van Mook. In augustus 1998 werd hij voor het voetlicht geroepen om de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia en Pontifice” opgespeld te krijgen.  Sinds de oprichting, d.d. 4 juli 1969, is dhr. Thomassen lid van de enige Mookse Hengelsport-vereniging: ’t Mokse Broek. Hij was de man die de verkoop van dag- alsmede jaarvergunningen heeft verzorgd. Burgemeester Gradisen memoreerde de bijzonder verdienste bij deze hengelsportvereniging: “door zijn enthousiasme vond er direct na de oprichting een enorme toename van het aantal leden plaats wat nog jaren doorging”. Samen met tweelingbroer Wim heeft hij diverse werkzaamheden verricht zoals hulp bij de georganiseerde verenigingswedstrijden, meestal bij de Mookerplas, hulp bij de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen Sportvissen ook aan de Mookerplas en hulp bij de organisatie van de jaarlijkse feestavond. Kortom: hij zette zich voor 100% in voor de hengelsport in Mook. Decorandus is tevens nog actief bij het onderhoud van het kerkhof, in de kerkhofploeg. Ook bezorgt hij al 20 jaar twee keer per week de maaltijden van Tafeltje-Dek-je.

De heer Wiel Peters-Sengers:

Dhr. Peters Sengers zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor diverse verenigingen in Middelaar, hij is altijd en overal beschikbaar en inzetbaar. Hij is bij velerlei activiteiten vrijwilliger bij de KBO. Sinds 1984 is decorandus lid van de plaatselijke Schuttersvereniging Gilde “Sint Sebastianus”, Hier is hij vrijwilliger bij diverse activiteiten en is jarenlang bestuurslid geweest van de schutterij. Hij is actief lid van de klusploeg van het gebouw en terrein van de schutterij en is leider bij het kruisboog- en wipschieten. Al jarenlang maakt hij de “vogel” die gebruikt wordt bij het jaarlijkse Koningsschieten. Dhr. Peters Sengers is vaandeldrager bij het Gilde en brengt, namens het Gilde, de gilde-eer bij uitvaarten. Bij het koersballen is hij wekelijks medeleider. Tevens is decorandus vrijwilliger in de RK Kerk te Middelaar en is daar koster en lid van de kerkhofploeg (schoffelploeg). Hij is voormalig acoliet, voornamelijk bij uitvaarten en begrafenissen. Verder is hij lid van het gemengd koor Allegria en vrijwilliger bij het project duofiets in de gemeente Mook en Middelaar. Hij is al jaren lid van carnavalsvereniging de Krölstarte. Ook was hij jarenlang actief lid van hofkapel de Everlanders. Burgemeester  Gradisen noemde dhr. Peters-Sengers “een voorbeeld voor de Middelaarse samenleving en een zeer actieve man hij die vaak als vrijwilliger meer dan 20 uur per week actief is”. Samen met zijn vrouw Maria voert hij, (vaak achter de schermen) zaken uit die de leefbaarheid van de gemeenschap ten goede komen. Eigenlijk is hij altijd voor de Middelaarse gemeenschap bezig. Hij doet dit vol enthousiasme en naar ieders tevredenheid. Men doet nooit tevergeefs een beroep op hem, hij maakt altijd tijd vrij om iemand uit de brand te helpen. Dhr. Peters Sengers is een onmisbare spil in diverse verenigingen waar hij zaken proactief ter hand neemt en medeleden inspireert. Bovendien, zo vulde de burgemeester aan, beschikt dhr. Peters-Sengers over “een grote dosis humor en is altijd opgewekt”. Het is een zeer aimabele man en een 100% vrijwilliger die geen onkostenvergoeding of honorering zal vragen.

Mevrouw Maria Peters-Sengers-Jansen:

Mevr. Peters Sengers zet zich, evenals haar echtgenoot, al jarenlang in als vrijwilliger voor diverse verenigingen in Middelaar, ze is altijd en overal beschikbaar en inzetbaar. Zo is ze bestuurslid en voorzitter van de KBO geweest in tijden dat het allemaal niet goed  liep en heeft, doordat ze een echte kar-trekster is. Burgemeester Gradisen benadrukte dat zij in deze periode “de KBO uit het slop heeft weten te halen”. Ze heeft als vrijwilliger zich bij vele activiteiten van de KBO ingezet. Ook is ze al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis en is daar bijvoorbeeld voor actief bij wandeltochten, sporttoernooien, de Vierdaagse en wielerwedstrijden. Mevr. Peters Sengers was tevens de 1e Koningin bij de lokale Schuttersvereniging Gilde “Sint Sebastianus en is daar ook  vrijwilliger en inzetbaar bij alle voorkomende werkzaamheden. Bij de Algemene Hulp Dienst Middelaar Mook Molenhoek is zij eveneens vrijwilligster. Ze bezoekt zieken en ouderen in de gemeente en zorgt voor vervoer van zieken en moeilijk ter been zijnde mensen. Verder is zij een actief lid binnen de RK kerk in Middelaar: lid van de liturgiegroep, van de avondwake-groep, ze is lector tijdens kerkdiensten en koster waar nodig. Tenslotte is zij jarenlang actief geweest in het bestuur van korfbalclub Astrantia en jarenlang collecteert zij voor allerlei goede doelen. Samengevat: decorandus is een zeer actieve vrouw binnen de Middelaarse samenleving, ze is vaak een groot deel  van de week daarmee actief. Burgemeester Gradisen onderschreef nadrukkelijk dat een onderscheiding als waardering meer dan passend is: “samen met haar man Wiel voert zij, vaak achter de schermen, zaken uit die de leefbaarheid van de gemeenschap ten goede komen”. Eigenlijk is ze ook altijd voor de Middelaarse gemeenschap bezig. Ze doe dit vol enthousiasme en naar ieders tevredenheid. Men doet nooit tevergeefs een beroep op haar, ze maakt altijd tijd vrij om iemand uit de brand te helpen. Ze is een unieke en bijzondere vrouw. Ook zij heeft zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt binnen de gemeente Mook en Middelaar.  Een passende blijk van waardering hiervoor is oook voor haar de gemeentelijke speld van verdienste.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken