HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Start cliëntervaringsonderzoek Wmo

Start cliëntervaringsonderzoek Wmo

Deze week krijgen ruim 300 inwoners van de gemeente Mook en Middelaar een brief met de vraag om mee te doen aan een cliëntervaringsonderzoek.

WMO

Het gaat om inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Met de resultaten wil de gemeente de ondersteuning verbeteren.

Vragenlijst

De vragen gaan over de tevredenheid van inwoners met de ondersteuning die ze krijgen en hoe het regelen van de ondersteuning verliep. De vragenlijst wordt via de post bezorgd, maar kan ook op internet worden ingevuld.

Vertrouwelijk

De enquêtes worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen voor het onderzoek gebruikt. Het versturen en verwerken van de vragenlijsten gebeurt door het externe onderzoeksbureau I&O Research. Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Nijmegen maakt de rapportage die eind 2018 verschijnt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken