HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Speld van verdienste voor dhr T.W.M. (Theo) Schobben

Speld van verdienste voor dhr T.W.M. (Theo) Schobben

Op 10 november 2017, heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen de gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een speld van verdienste uitgereikt aan de heer T.W.M. (Theo) Schobben (24-03-1950) wonende te Middelaar.

Vrijwilligerswerk

De bijzondere gemeentelijke onderscheiding werd uitgereikt voor zijn onvermoeibaar en langdurig vrijwilligerswerk op zowel maatschappelijk als kerkelijk terrein. De uitreiking vond plaats in Middelaar in aanwezigheid van onder andere de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen.

Penningmeester

De heer Schobben is van 1990 tot 2010 penningmeester geweest bij Tennisvereniging de Heikant in Middelaar. Hij zorgde er mede voor dat de vereniging, ondanks een beperkt budget, de overstap kon maken van gravel- naar kunstgrasbanen en dat het houten clubgebouw vervangen werd door een prachtige nieuwe accommodatie. Daarnaast verrichtte hij allerlei hand- en spandiensten zoals het onderhoud van de banen, schoonmaken en het draaien van bardiensten.

Kerk

De kerk van Middelaar nam een bijzondere en belangrijke plaats in bij de heer Theo Schobben. Het is ondoenlijk om een volledig beeld te geven van alles wat hij heeft gedaan. Van 1993 tot heden is hij penningmeester in het parochiebestuur. Als penningmeester was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, de financiële verslaglegging voor het bisdom, het bijhouden van de grootboekadministratie en nog veel meer. Daarnaast zorgde hij ervoor dat hij op de hoogte bleef van ontwikkelingen op financieel en administratief gebied en hielp de penningmeesters van andere parochies binnen het VOMMMM (Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek)..

Parochie-administratie

Tevens verzorgde hij de parochie-administratie en hield bij wie de jaarlijkse kerkbijdrage had betaald en verwerkte mutaties in het parochiebestand. Nieuwkomers kregen het welkomst-infopakket. Behalve zijn bestuurstaken deed de heer Theo Schobben ook de boekhouding van de stichting Wellens te Haaf en regelde de pachtzaken met boeren die land van de kerk pachten. Het Parochiebulletin werd ook jarenlang door hem verzorgd en dit bezorgde hij dan bij de bezorgers: alles op de fiets. De heer Theo Schobben was tevens contactpersoon voor bedrijven die beroepsmatig bij de kerk betrokken zijn en onderhield het contact met de diverse werkgroepen van de kerk.

Chauffeur

Naast bovengenoemde werkzaamheden was de heer Theo Schobben sinds 2010 ook actief als chauffeur en begeleider voor cliënten van Zorgcentrum Norbertushof in Gennep, Dekkerswald in Groesbeek en bij de Algemene Hulpdienst Mook, Middelaar en Molenhoek.

Ouderen

Vanuit de KBO Middelaar was hij vier jaar vrijwillig ouderenadviseur vanuit het 75+-project van de gemeente, vanaf 2014 Tablet-coach, vier jaar secretaris van de KBO en vanaf 2010 hielp hij ouderen bij kleine en grotere klussen en in praktische zin, zoals bij het invullen van de belastingaangifte.

Echtgenote

De heer Schobben is een uiterst sociale duizendpoot die de motor was in allerlei maatschappelijke processen, maar zelf het liefst onzichtbaar was. De waardering in de vorm van een onderscheiding gaat bij hem uit naar zijn echtgenote mevrouw Petra Schobben, omdat hij al dat vrijwilligerswerk niet had kunnen doen zonder de steun van haar. Overigens is mevrouw Schobben eveneens als vrijwilliger actief bij de Algemene Hulpdienst en bij het Eetpunt in Middelaar.  

Karakter

Burgemeester Gradisen omschreef de heer Schobben als iemand die als geen ander dienstbaar, nauwgezet, betrouwbaar, deskundig op vele vlakken en bovenal vriendelijk en bescheiden is: “een buitengewone man met een tomeloze inzet en een grenzeloze loyaliteit aan zijn medemens”.

Passende blijk van waardering

Het is meer dan duidelijk dat deze decorandus zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt binnen de gemeente Mook en Middelaar.  Een meer dan passende blijk van waardering hiervoor is de gemeentelijke speld van verdienste.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken