HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Pleegzorg

Pleegzorg

Als een kind in de knel zit in zijn eigen thuissituatie en hulp niet meer toereikend is, wordt er besloten om tot uithuisplaatsing over te gaan, al dan niet vrijwillig. Deze kinderen kunnen terecht komen in een pleeggezin of in een gezinshuis.

Week van Pleegzorg

In de eerste week van november was het ‘Week van Pleegzorg’ . In deze actieweek heeft Pleegzorg Nederland de aandacht gevestigd op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Een belangrijk onderdeel vormden de acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’. Dit was voor wethouder Karin Peters een reden om een bezoekje te brengen aan een pleegzorgouder in de gemeente Mook en Middelaar.

Pleegouderschap

Annemieke Hagen is in 2009 begonnen met het pleegouderschap en het gezinshuis. Zij maakt deel uit van de William Schrikker Pleegzorg. In pleeggezinnen draaien kinderen zo normaal mogelijk mee binnen het gezin. Een gezinshuis vraagt iets meer kennis en professionaliteit, omdat hier grotendeels kinderen wonen met een beperking. Annemieke benadrukt het volgende: “er is voor mij altijd al een verlangen geweest om zorg te dragen voor kinderen die uit huis zijn geplaatst, er is ruimte in mijn hart en ik heb ruimte in huis”. Mede door haar werkachtergrond bij Dichterbij ligt haar interesse bij het opvangen van kinderen met een beperking.

Veilige basis

Op dit moment wonen er drie kinderen bij Annemieke, zolang als nodig is tot in ieder geval hun 18de  levensjaar. Deze drie kinderen wonen samen met haar biologische kinderen. Tekenend zijn de portretten aan de muur waar alle kinderen door elkaar heen hangen: ‘iedereen heeft een plekje, een biologisch kind, een pleegkind of een kind geplaatst in het gezinshuis’. De energie haalt Annemieke uit het mee kunnen werken aan de ontwikkeling van het kind en het bieden van een veilige basis aan het kind. Ze geeft aan dat het jammer is dat er soms vooroordelen zijn aan het hebben van een pleeggezin. Men denkt dat je veel meer in huis moet hebben om een kind op te vangen. “Een pleeggezin kan ook gewoon bij de buren zijn”, aldus Annemieke.

Ondersteuning van een pleegzorgwerker

Annemieke kan als pleegzorgouder ondersteuning krijgen van een pleegzorgwerker vanuit de William Schrikker Groep. Deborah Slagter vertelt: “Wij zijn er voor de pleeggezinnen als het moet. We begeleiden de pleegouders en pleegkinderen waar nodig en zorgen voor het contact met de biologische ouders. Ook gaan we in gesprek met de biologische kinderen van de pleeggezinnen, geven trainingen en organiseren bijeenkomsten voor pleegzorgouders om ervaringen uit te wisselen”.

Informatie

Voor meer informatie over pleegzorg kunt u terecht bij Pleegzorg Nederland via www.pleegzorg.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken