HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Onderhoudswerkzaamheden N271 en N846

Onderhoudswerkzaamheden N271 en N846

Vanaf 21 augustus tot 2 oktober 2017 gaat de provincie Gelderland onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de wegen N271 (Rijksweg, Jan J. Ludenlaan) en N846 (Jan J. Ludenlaan). 

Groot onderhoud aan de bruggen

Het betreft het gedeelte vanaf de Overasseltseweg in de gemeente Heumen tot aan de provinciale grens in de gemeente Mook en Middelaar. In 2018 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de bruggen over het Maas-Waalkanaal en de Looistraat. 

overzichtskaartjeFase 1 maandag 21 augustus t/m maandag 11 september 2017

Werkzaamheden fase 1

In deze fase wordt de parallelweg bij industrieterrein Sluisweg aangepast en worden aanpassingen verricht aan de kruising Sluisweg/Jan J. Ludenlaan. Dit betreft o.a. het vervangen van asfaltverhardingen, middengeleiders, verkeersregelingsinstallaties, verlichting en aanleg van rijstrookverbredingen.

Twee deelfases

De werkzaamheden op de kruising worden in twee deelfases uitgevoerd om de bereikbaarheid en doorstroming van dit knooppunt zo veel mogelijk te waarborgen. Er zullen diverse nacht- en weekendafsluitingen plaatsvinden in deze periode.

Weekendafsluitingen

In de weekenden van vrijdag 1 tot maandag 4 september en van vrijdag 8 tot maandag 11 september wordt de kruising afgesloten vanaf vrijdagavond 21:00 tot maandagochtend 5:00. Op werkdagen worden de wegen niet afgesloten.

Omleidingen

In de nachten en weekenden zal al het verkeer worden omgeleid. Bedrijventerrein Sluisweg blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer via de Sluisweg, Oosterkanaaldijk en de Molenstraat. Hiervoor zijn wel omleidingsroutes noodzakelijk.  

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken