HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  MIRT-verkenning Lob van Gennep officieel van start

MIRT-verkenning Lob van Gennep officieel van start

De minister van Infrastructuur en Waterstaat start een verkenning naar het verbeteren van de waterberging, de hoogwaterbescherming en de ruimtelijke kwaliteit van de Lob van Gennep.

Verkenning

De verkenning  wordt gedaan om te komen tot een voorkeursbeslissing om  een aantal doelstellingen te realiseren  en daarmee te zorgen voor een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Doelstellingen

  • De hoogwaterbescherming van de Lob van Gennep verbeteren door de kans op instroom in het gebied te verkleinen;
  • De waterbergende werking van de Lob van Gennep verbeteren door instroom op het juiste moment mogelijk te maken en daarmee stroomafwaarts bij extreme hoogwaterstanden te zorgen voor lagere waterstanden;
  • De ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeteren.

Participatie

Inbreng van bewoners en andere betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u uit om op meerdere momenten in deze verkenning uw ideeën in te brengen. Dit is beschreven in het participatieplan.

Informatieavonden

Op 7 en 9 mei is eenieder vanaf 18.30 uur van harte welkom bij de eerste informatieavonden in Mook respectievelijk Gennep, het programma start om 19.00 u. U kunt op deze avond terecht met vragen en ideeën over de verkenning en de participatie. Daarnaast nodigen wij u ook uit om te laten weten welke oplossingen u ziet en of u hier graag in een later stadium over meedenkt en ‐werkt.

Meer informatie

Zie voor meer informatie: MIRT-onderzoek Lob van Gennep via website www.lobvangennep.nl. Deze informatie is ook tot en met 5 juli 2019 tijdens openingstijden in te zien op de volgende locaties:

  • Gemeentekantoor Mook en Middelaar: Raadhuisplein 6, Mook;
  • Gemeentekantoor Gennep: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep;
  • Kantoor Waterschap Limburg: Maria Theresialaan 99, Roermond.

Partners

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord‐Brabant en Gelderland en het Rijk.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken