HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Komgrens Mook –Molenhoek Rijksweg

Komgrens Mook –Molenhoek Rijksweg

In juni 2019 heeft de gemeente Mook en  Middelaar bekend gemaakt dat de komgrenzen tussen Mook en Molenhoek op de Rijksweg (N271) worden aangepast. Wegens het ontbreken van de benodigde attentie verhogende borden is het verplaatsen van deze komportalen nog niet ten uitvoer gebracht.

Verplaatsen komgrenzen

Om de verkeersveiligheid en duidelijkheid te verbeteren, heeft  de gemeente Mook en Middelaar in overleg met de Provincie Limburg een raadsbesluit genomen om de komgrenzen van Mook en Molenhoek te verplaatsen en ter hoogte van het spoorviaduct samen te voegen. Hierdoor sluiten de bebouwde kom van Mook en Molenhoek op elkaar aan, waardoor het korte stukje ‘buiten de kom’ van enkele honderden meters komt te vervallen. De bebouwde kom op de Rijksweg loopt dan van de zuidelijk komingang van Mook tot de noordelijke komingang  van Molenhoek en is de maximale toegestane rijsnelheid 50 km/uur.

Positief voor het milieu

De maatregel schept een eenduidig beeld van de rijsnelheid op Rijksweg in de kernen Mook en Molenhoek en is een lagere snelheid positief voor het milieu en de verkeersveiligheid.  De aanpassing van de komgrenzen was al jaren een wens en kan nu eindelijk worden uitgevoerd. De uitvoering van de verplaatsing van de komgrens vindt deze week plaats. Het desbetreffende raadsbesluit is op 18 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken