HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Per 1 juli 2019 hebben bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas verbruiken de informatieplicht over energiebesparende maatregelen. Deze informatieplicht is aanvullende op de nu geldende energiebesparingsplicht genoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Versnellen energiebesparing

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Verbruikt uw inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan kunt u nagaan of de informatieplicht voor uw bedrijf van toepassing is. Op de website van RVO vindt u meer informatie over energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Rapportage indienen

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in e-Loket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds 28 februari 2019 het e-Loket van RVO.nl beschikbaar.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken