HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Iedereen doet mee!

Iedereen doet mee!

De gemeenten in Nederland gaan het VN-verdrag over de “rechten van personen met een handicap” uitvoeren. Het doel van dit verdrag is een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving kan iedereen gelijkwaardig meedoen en wordt niemand gediscrimineerd of uitgesloten.

Mensen met een beperking

Dit geldt speciaal voor mensen met een beperking. Dit kan een beperking zijn in bewegen, horen, zien of bijvoorbeeld psychische problemen. Ook mensen met een beperking hebben er recht op om mee te kunnen doen en om grip te hebben op hun eigen leven. Ook moeten voorzieningen en diensten goed toegankelijk zijn. Zo kunnen mensen met een beperking langer zelfstandig thuis wonen en krijgen zij de hulp en ondersteuning die daarbij nodig is.

Projectgroep VN-verdrag

De ASD Adviesraad Sociaal Domein Mook/Middelaar heeft een projectgroep gestart. Deze  projectgroep geeft de gemeente advies over de invoering van het verdrag!

Informatie van mensen met een beperking is belangrijk!

Wij willen daarom graag praten met inwoners met:

 • Motorische beperkingen: problemen met bewegen
 • Visuele beperkingen: slecht- of niet ziend
 • Auditieve beperkingen: slecht of niet kunnen horen
 • Verstandelijke beperkingen
 • Psychische beperkingen
 • Taal/Leesproblemen

Het gaat o.a. om vragen als:

 • Kunt u alles goed bereiken in de gemeente?
 • Hoe duidelijk en begrijpelijk is de informatie  vanuit de gemeente?
 • Kunt u makkelijk gebruik maken van het vervoer binnen de gemeente?
 • Hebben inwoners van onze gemeente begrip voor uw beperking? En hoe zit dat met de gemeente?
 • Heeft u hulp nodig bij uw beperking, om volledig mee te kunnen doen?
 • Zo ja, welke hulp heeft u nodig?
 • Is die hulp binnen de gemeente voldoende beschikbaar?

Contact

Heeft u informatie voor ons? En vindt u het goed dat we een keer met u komen praten? Dan kunt u mailen naar: VNverdragMM@gmail.com.  Of neem contact met ons op telefoonnummer (06) 8262 8853.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken