HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Historische archieven gemeente Mook en Middelaar overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen

Historische archieven gemeente Mook en Middelaar overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen

Op 5 november 2018 zijn de historische archieven van de gemeente Mook en Middelaar officieel overgebracht naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. Deze archieven zijn nu online doorzoekbaar op de website van het Regionaal Archief Nijmegen.

Archieven overgedragen

Burgemeester Gradisen en gemeentesecretaris Smits-de Kinkelder van de gemeente Mook en Middelaar hebben de archieven van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers officieel overgedragen aan Rob Camps, plaatsvervangend gemeentearchivaris. Op deze bijeenkomst ondertekenden zij de verklaring van overbrenging. Wethouder Vergunst sprak de genodigden toe en benadrukte daarbij de grote historische onderlinge verwevenheid van de gemeenten in de regio, wat het belang van een gezamenlijk archiefbeheer onderstreept.

Vijf archieven

Met deze overbrenging zijn vijf archieven met een omvang van ruim 100 meter ondergebracht in de archiefbewaarplaats in Nijmegen. Het merendeel betreft het archief van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1795-2000). Verder zijn ook het archief van de Schepenbank Mook (1644-1790), de Schepenbank Middelaar (1792-1796), het Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar (1732-1964) en het Bouwarchief van de gemeente Mook en Middelaar (1937-1976) overgebracht.

Opvallend

Opvallend aan het archief van de gemeente Mook en Middelaar zijn de vele verschillende hogere overheden waar deze plaatsen mee te maken hebben gehad. Hierdoor zijn in het archief  zowel Duitstalige, Franstalige als Nederlandstalige bronnen te vinden in een kort tijdsbestek. Een voorbeeld hiervan is een Duitstalige akte uit 1781 betreffende een geldlening, voorzien van het zegel van Mook.

Digitale studiezaal

Genealogen, onderzoekers, studenten en andere belangstellenden kunnen deze archieven thuis doorzoeken via de digitale studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen: http://studiezaal.nijmegen.nl. De archiefstukken zelf zijn tijdens openingstijden te bekijken in de studiezaal van het Regionaal Archief aan het Mariënburg 27 in Nijmegen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken