HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Evenementen groot en klein

Evenementen groot en klein

Het voorjaar is weer begonnen en daarmee ook het seizoen voor allerlei buurtactiviteiten. Voor deze activiteiten gelden wel een aantal regels. Deze zetten wij hier nog eens op een rij.

Algemene Plaatselijke Verordening

De gemeentelijke regelgeving omtrent buurtfeesten is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Mook en Middelaar 2018 (hierna: APV). Volgens de APV wordt een feest op of aan de weg, een straatfeest of een buurtbarbecue gezien als evenement. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote evenementen en kleine evenementen.

Groot evenement

Voor evenementen moet een vergunning worden aangevraagd. Dit kan met het formulier ‘aanvraagformulier evenement ’ dat te vinden is op het tabblad 'formulieren/brochures'.  De aanvraag moet minimaal twaalf weken voor de aanvang van het evenement worden ingediend. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning zijn kosten verbonden.

Klein evenement

Wanneer sprake is van een klein evenement, is geen vergunning vereist. Kleine evenementen moeten wel gemeld worden aan de burgemeester. Dit kan met het ‘meldingsformulier evenement’ dat te vinden is op de website van de gemeente. De melding moet ten minste vijf werkdagen voor het evenement worden gedaan door de organisator. Aan een melding van een klein evenement zijn geen legeskosten verbonden. Een klein evenement is een eendaags evenement waarbij maximaal 100 personen aanwezig zijn. Ook moet er een organisator zijn. Verder gelden bij kleine evenementen de volgende voorwaarden.

 1. Als een klein evenement plaatsvindt op een zondag, dan moeten de activiteiten plaatsvinden tussen 9.30 en 24.00 uur.
 2. Er mag dan geen muziek worden gedraaid voor 13.00 of na 23.00 uur.
 3. Vindt een klein evenement plaats op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, dan moeten de activiteiten plaatsvinden tussen 9.30 en 24.00 uur.
 4. Er mag dan geen muziek worden gedraaid voor 09.00 of na 23.00 uur.
 5. Bij kleine evenementen die plaatsvinden op een vrijdag of zaterdag moeten de activiteiten plaatsvinden tussen 9.30 en 01.00 uur.
 6. Er mag dan geen muziek worden gedraaid voor 09.00 of na 23.00 uur.
 7. Van overmatige geluidhinder mag geen sprake zijn.
 8. Er mogen bij een klein evenement alleen kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per object.
 9. De activiteiten tijdens een klein evenement mogen niet plaatsvinden op de rijbaan, een (brom) fietspad of parkeerplaats.
 10. Ook mogen de activiteiten het verkeer en de hulpdiensten niet belemmeren.
 11. Informeren van de naaste omgeving

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken