HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Europese verkiezingen op 23 mei 2019

Europese verkiezingen op 23 mei 2019

Van 23 t/m. 26 mei a.s. zullen in Europa voor de 9e keer verkiezingen plaatsvinden voor het Europees parlement. 

Europese Unie

In Nederland vinden deze verkiezingen plaats op donderdag 23 mei a.s. Inwoners van alle lidstaten kiezen rechtstreeks hun volksvertegenwoordigers in de Europese Unie. Deze Europese verkiezingen vinden plaats voor een termijn van 5 jaar.

Brexit

De Europese verkiezingen vonden voor het eerst plaats in 1979. Het Europees parlement  bestond toen nog uit parlementariërs uit 9 landen. De volksvertegenwoordigers in het parlement van Europa nu, zijn afkomstig uit 28 lidstaten. Het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven uit te willen treden. Deze zogenaamde Brexit domineert al lange tijd het Europese nieuws. Het aantal zetels in het Europese parlement is afhankelijk van het aantal inwoners van een lidstaat.  Vóór de Brexit heeft Nederland 26 zetels en wanneer het uittreden van het Verenigd Koninkrijk een feit is, krijgt ons land 29 zetels. Ter vergelijking: het grootste land Duitsland heeft 96 zetels.

Belangrijke rol Europese Unie

De Europese Unie speelt op veel terreinen voor alle lidstaten een belangrijke rol. Zo heeft op economisch terrein de Europese Unie een interne markt. Er is binnen de lidstaten vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal mogelijk. Er bestaan tussen die landen dus geen belemmeringen zoals bijv. invoerbelasting of voorwaarden en beperkingen op het overmaken van geld middels banken, bedrijven en particulieren.

Gezamenlijk beleid

Er wordt bijv. ook een gezamenlijk beleid gevoerd op het gebied van landbouw en visserij. De regels tussen de lidstaten en andere landen worden eveneens Europees vastgesteld. De Europese Unie investeert in onder andere de verbetering van de infrastructuur (wegen, spoorwegen, netwerken voor energie en communicatie), bepaalt verder onder andere regels voor milieu en het beheer van landschap.

Belang om te gaan stemmen

Eigenlijk zijn het teveel taken om deze hier in kort bestek te noemen. De Europese Unie is van invloed op ons allemaal. Of en hoe we dat willen, hoe we dit in de toekomst willen uitbouwen of juist niet zijn politieke keuzes. Het is daarom van belang te gaan stemmen en om je als kiezer van tevoren goed te oriënteren welke keuze wordt gemaakt. Die keuze is dus aan de kiezer en kan worden gemaakt op 23 mei a.s.

mr. drs.  Willem Gradisen, burgemeester Mook en Middelaar.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken