HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Een nieuwe Adviesraad Natuur en Milieu in de gemeente Mook en Middellaar: oproep voor leden!

Een nieuwe Adviesraad Natuur en Milieu in de gemeente Mook en Middellaar: oproep voor leden!

De adviesraad functioneert als een deskundig adviesorgaan zonder last of ruggespraak, en kan het College op het terrein van natuur en milieu, vroegtijdig gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Inwoners

Dit gebeurt door betrokken en deskundige inwoners van de gemeente.  Dit  levert meerwaarde op bij besluitvorming, voor zowel het proces als het resultaat.

Beleidsterreinen

De Adviesraad  zal zich vanaf zijn oprichting richten op de genoemde beleidsterreinen. Wanneer de nieuwe Omgevingswet in werking treedt wordt bekeken of het beleidsterrein van de adviesraad moet worden uitgebreid tot de gehele fysieke leefomgeving. De adviesraad wordt gevormd door inwoners met expertise op het gebied van natuur en milieu. Hij bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 5 leden. De adviesraad is bevoegd om deskundigen uit te nodigen om hem van nadere expertise te voorzien. De leden nemen zitting op basis van deskundigheid en op persoonlijke titel. De leden evenals de gevraagde experts en deskundigen vertegenwoordigen hierin geen organisatiebelang.

De Adviesraad

De Adviesraad is per besluit van de Gemeenteraad op 8 maart 2018 opgericht en de nieuwe leden van deze adviesraad worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. De leden zijn onbezoldigd en krijgen ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat van de gemeente. Het mandaat, de samenstelling en de werkwijze van de Adviesraad Natuur en Milieu zijn geregeld in de verordening. Deze adviesraad vraagt nu om bevlogen en competente leden uit de gemeente Mook en Middelaar op het  terrein van Natuur en Milieu!

Onderstaand treft u de profielschets voor de leden aan:

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Het leveren van een constructieve bijdrage aan de advisering conform verordening ANM.
 • Het aannemen van een proactieve houding.
 • Het zorgvuldig behandelen van vertrouwelijke informatie.

Werkervaring en opleiding

 • De leden hoeven geen werkervaring binnen een adviesraad te hebben.
 • De “vacature” staat open voor alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar.
 • Kennis en/of expertise op het gebied van natuur, landschap en milieu is een vereiste.

Vaardigheden & Persoonlijke kenmerken

 • Sociaal vaardig en collegiaal.
 • Communicatief vaardig en niet bang zijn om een mening te geven.
 • Gemotiveerd (het echt leuk vinden om te participeren binnen de ANM).
 • Het hebben van een open persoonlijkheid: Toegankelijk zijn voor zowel de leden in de ANM, de ambtelijke organisatie, de politiek en voor inwoners.
 • Kundig: Actuele expertise / deskundigheid hebben op het gebied van natuur, landschap en milieu.
 • Onafhankelijk: Geen persoonlijk en/of zakelijk belang dienen, maar vanuit een neutrale blik kunnen participeren in de ANM. U bent niet ambtelijk of politiek actief binnen de gemeente.
 • Woonachtig in de gemeente Mook en Middelaar en een sterke binding hebben met wat er leeft binnen de gemeenschap.
 • Er wordt verwacht dat het lid verbindingen kan leggen (binnen de adviesraad met de leden, de ambtelijke organisatie, het college, en externen (belangengroepen en inwoners)
 • Politieke sensitiviteit.

Vergoeding

U werkt op vrijwillige basis. Voor de ANM is een beperkt werkbudget beschikbaar.

Wilt u  meer informatie of solliciteren?

Voor informatie over de inhoud van de functie of de procedure kunt u bellen met mr.  J. de Graaf, telefoonnummer (06) 48 77 05 47. Solliciteren is mogelijk tot en met 20 juni 2018 per e-mail via vacatures@mookenmiddelaar.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken