HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  CENTRA in Mook, wat nu?

CENTRA in Mook, wat nu?

Dit item is verlopen op 25-07-2017.

Een groep enthousiaste inwoners heeft op 20 juni j.l. een eerste bijeenkomst gehad over de invulling van de voormalige winkel aan het Raadhuisplein. Ook ondernemers uit onze gemeente waren erbij betrokken.

Goede ideeën

Veel Môkse inwoners hebben iets met deze plek. Het kostte de gemeente daarom ook niet veel moeite om ze bereid te vinden om over de nieuwe ontwikkeling mee te praten. Dat bleek niet alleen uit de opkomst maar ook uit de inbreng van de deelnemers. Veel goede ideeën en een opvallende eensgezindheid over de toekomstige uitstraling van die plek.

Vele mogelijkheden

Het pand dat in 2016 door de gemeente Mook en Middelaar is aangekocht biedt vele mogelijkheden. De hoek Raadhuisplein Rijksweg is een zeer in het oog springende locatie. Over woningbouw is iedereen het wel eens, dat moet ook in het plan. Er is vooral over de plek waar eens de winkel was gediscussieerd; er werden veel goede ideeën ingebracht.

Ambitiedocument

Alle ideeën gaan we omzetten in een gezamenlijk gedragen ambitiedocument.  De inwoners zullen bij het vervolg van dit proces betrokken blijven worden.

Sloop

Tijdens de bezichtiging op de avond van de toekomst in april 2017 sprak een groot deel zich al uit voor sloop. Ook op 20 juni j.l. vond een groot deel van de deelnemers dat het pand gesloopt zou moeten worden, een aantal vond zelfs dat het op korte termijn zou moeten gebeuren.

Besluit college

Het college neemt binnenkort een besluit over sloop van het pand vooruitlopend op de herontwikkeling. Na dit besluit moet de gemeenteraad nog besluiten of zij hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar stelt.

Sloop op zijn vroegst in oktober

Na deze besluiten kan de sloop starten wanneer onderzoeken naar onder meer asbest en flora en fauna zijn afgerond. Vanwege het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen kan de sloop pas op zijn vroegst in oktober plaatsvinden. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken