HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Bezem door de middelenkast Limburg

Bezem door de middelenkast Limburg

Alle Limburgse agrariërs kunnen meedoen met de Bezemactie Limburg.

Restanten gewasbeschermingsmiddelen

Met deze actie kunnen zij kosteloos, anoniem en laagdrempelig restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen op het bedrijf door een erkend afvalverwerker. Deelnemers worden bezocht door adviseurs van lokale handelsorganisaties. De bezemactie is mogelijk gemaakt door Provincie Limburg en Waterschap Limburg i.s.m. uw gemeente. Op deze wijze werken we aan een betere grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.

Voor wie bedoeld?

De bezemactie is bedoeld voor alle agrarische bedrijven in Limburg. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt meedoen!

Aanmelden tot 23 februari 2018

De actie vindt plaats  t/m 30 maart 2018. Aanmelden moet gebeuren vóór 23 februari 2018.

Welke handelsorganisaties doen mee?

Agrea, Agrifirm, Aliance, Agrizo, Delphy, Horticoop, Huntjens BV, Mertens, Royal Brinkman BV, Steins gewasverzorging en Vitelia Agrocultuur

Hoe werkt het?

  • U meldt zich aan via www.bezemdoordemiddelenkast.nl
  • Na aanmelding belt een adviseur om een bedrijfsbezoek in te plannen.
  • De adviseur bekijkt welke middelen wel of niet zijn toegelaten. Middelen waar u vanaf wilt zet u apart in de middelenkast en legt daarbij de bezembon (krijgt u van adviseur). Op de bezembon staat de af te voeren hoeveelheid. Dit dient als deelnemersbewijs.
  • Binnen 8 weken na het bezoek worden de (restanten) bestrijdingsmiddelen opgehaald door een erkend afvalinzamelaar.

Meer informatie

Meer informatie staat op www.bezemdoordemiddelenkast.nl of bel de Bezemfoon op 0345-470 747.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken