HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Beleidsregels Reclame op, boven of aan de weg

Beleidsregels Reclame op, boven of aan de weg

Met de vaststelling van de Beleidsregels “Reclame op, boven of aan de weg” wil de gemeente Mook en Middelaar een eind maken aan de wildgroei van handelsreclame binnen de openbare ruimte van de gemeente. 

Kader

De beleidsregels bieden een kader om op eenduidige wijze om te gaan met vergunning aanvragen. Het is immers verboden op grond van artikel 2:10 van de APV om voorwerpen op, boven of aan de weg te plaatsen. De gemeente heeft een minimale set van regels opgesteld om zo ook verantwoording bij de ondernemers en verenigingen te laten.

Hoofdregel

In lijn met de regels van de Provincie Limburg geldt als hoofdregel dat reclame op, boven of aan de Rijksweg niet is toegestaan. Op andere wegen of weggedeelten wordt onder bepaalde voorwaarden, waaronder voor een maximale duur van 14 dagen, vergunning verleend voor bepaalde reclame-uitingen.

Handelsreclame

Handelsreclame kan vergunningsvrij op eigen terrein geschieden, mits dit geen gevaar op levert voor het verkeer dan wel ernstige hinder veroorzaakt voor de omgeving.  De meeste reclame-uitingen op eigen grond of aan een pand zijn aan te merken als bouwwerken, zodat daarvoor de verplichting tot het aanvragen van een omgevingsvergunning geldt. De gemeentelijke bestemmingsplannen en welstandsnota stellen regels voor dit type bouwwerken. De gemeente treedt graag vooraf met u in overleg voor het bezien van de specifieke mogelijkheden op uw locatie.

Handhaving

Met regelgeving alleen zijn we er nog niet. Een adequate handhaving is belangrijk om ongewenste vormen van reclame tegen te gaan. Dit betekent dat de gemeente de komende periode strenger gaat controleren en handhaven op illegaal geplaatste reclameborden. Omdat niet alles gelijktijdig kan worden gehandhaafd wordt gestart met handhaving van reclameobjecten die zonder vergunning op, boven of aan de Rijksweg en andere grotere doorgaande wegen zijn geplaatst. Dit zijn ook de locaties waar binnen de gemeenschap de meeste irritaties over bestaan.

Beleid

Voor de exacte regels verwijzen wij u naar het beleid dat hieronder te vinden is.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken