HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Ambtsbezoek van gouverneur

Ambtsbezoek van gouverneur

Dit item is verlopen op 19-07-2017.

Op woensdag 5 juli jl. heeft het ambtsbezoek van gouverneur Theo Bovens plaatsgevonden aan de gemeente Mook en Middelaar. 

Twitterbericht

’s Ochtends vroeg onderweg liet de gouverneur vanuit Maastricht via Twitter al enthousiast het volgende weten:  “Nu naar Mook en Middelaar voor officieel  ambtsbezoek. Limburgs top-gemeente, schakel met Gelderland. Zie uit naar verdieping van de contacten”.

Diverse gemeentelijke zaken

De gouverneur voerde eerst een kort gesprek met burgemeester Willem Gradisen, die namens de gemeente uiteraard als gastheer fungeerde. Daarna vond er een ontmoeting met het College van Burgemeester en Wethouders plaats, waarbij van gedachten werd gewisseld over diverse gemeentelijke zaken. Met name werd aandacht besteed aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente, in het bijzonder in het zogenaamde Hart van Mook. Er werd tevens een kort bezoek aan het centrumgebied zelf gebracht met een toelichting ter plaatse.   

Voorzitters van de diverse fracties

Tot slot werd overlegd met de voorzitters van de diverse fracties vanuit de gemeenteraad. Centraal stond de bijzondere positie en ligging van Mook en Middelaar als kruispunt tussen drie provincies: Limburg, Gelderland en Noord-Brabant. Voor de gemeente Mook en Middelaar is samenwerking niet alleen van belang binnen Limburg, maar ook over de provinciegrens heen. Deze diverse oriëntatie vraagt extra tijd en inzet van niet alleen ambtenaren en collegeleden, maar ook van raadsleden.

Tijdsbeslag op raadsleden

Tevens werd expliciet aandacht besteed aan sowieso het forse tijdsbeslag dat wordt gelegd op raadsleden, mede als gevolg van de transitie van het sociaal domein. Daarmee zijn de taken van de raadsleden eveneens sterk uitgebreid. De rechtspositie en facilitering van raadsleden van in het bijzonder kleinere gemeenten is daarvoor onvoldoende. De gouverneur herkende dit vraagstuk en hoewel hij er zelf niet over gaat, pakt hij dit signaal verder op. 

Plezierig ambtsbezoek

We kunnen in onze gemeente terugzien op een nuttig en plezierig ambtsbezoek van de gouverneur namens onze provincie. Kortom in het verdiepen van de contacten zijn wij over en weer geslaagd.    

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken