HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Afscheid van wethouder Baneke.

Afscheid van wethouder Baneke.

Tijdens de raadsvergadering van 15 mei jl. is van wethouder Pepijn Baneke (GroenLinks), in aanwezigheid van zijn partner Joanna In ‘t Hout en de dochters Sterre en Mariken, afscheid genomen. 

Politieke carrière

Door burgemeester mr. drs. W. Gradisen werd gememoreerd dat zijn politieke carrière is te verdelen in drie perioden: vanaf 2006 tot 2010 als commissielid, daarna raadslid (en tevens fractievoorzitter) in de periode 2010-2014 en vanaf 2014 tot heden als wethouder.

Portefeuilles

Met veel inzet en plezier heeft wethouder Baneke binnen het College van Burgemeester en Wethouders portefeuilles beheerd als economische zaken, bedrijventerreinen, toerisme en recreatie, verkeer en vervoer, de strategische regiovisie, de gemeenschapshuizen, de dorps- en wijkraden, milieu en afvalbeleid. Duurzaamheid schreef hij met hoofdletters. Met het beheren van die portefeuilles was Pepijn Baneke eveneens een gewaardeerd netwerker en ambassadeur in relatie tot zijn collega’s van andere gemeenten.

Snelfietsroute

De meeste voldoening moet hem hebben gegeven het welslagen van het megaproject van de snelfietsroute. De laatste stappen worden nu gezet voor de verdere uitvoering. Pepijn Baneke heeft zich daar sterk voor ingezet. Naast de snelfietsroute, trok hij diverse andere grotere projecten zoals het bedrijventerrein Korendal en het Masterplan Plasmolen.

Kernwoorden

Burgemeester Gradisen gaf aan dat bij velen, die hij heeft gevraagd om Pepijn Baneke als wethouder nader te typeren, de volgende kernwoorden werden genoemd sociaal, intelligent, empathisch, bescheiden, gevoel voor humor en ambitieus. De burgemeester eindigde zijn toespraak met een bewijs dat bij Pepijn Baneke, ondanks al die ambitie, zijn gezin op de eerste plaats stond en staat. Hij illustreerde dit met een bewijs dat zorgvuldig door de burgemeester was bewaard. Het was een kort briefje van enige jaren geleden van de jongste dochter van Pepijn Baneke. Daarin verontschuldigt ze op een heldere wijze haar vader. Het briefje luidde: “Geachte burgemeester, helaas is de heer P. Baneke wat later. Hij moest zijn geliefde dochters naar school brengen. Excuses voor het ongemak, Mariken Baneke”.

Cadeau

Met  natuurlijk daaronder haar handtekening. Burgemeester Gradisen bood de afscheid nemende wethouder als cadeau een verrassing aan, namelijk een foto genomen van beide dochters op de Mookerheide. De bloemen waren voor partner Joanna In ’t Hout.

Toespraken

Daarna werd wethouder Baneke met mooie woorden van dankbaarheid toegesproken door diverse raadsleden vanuit alle fracties. Het laatste woord was uiteraard aan hemzelf. Daarin bedankte hij met name iedereen met wie hij heeft mogen samenwerken: de gemeenteraad, het college en de medewerkers van de ambtelijke organisatie. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken