HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Aanpassing wachtruimtes station Mook-Molenhoek

Aanpassing wachtruimtes station Mook-Molenhoek

Eind 2017 zijn de perrons van het station Mook-Molenhoek opnieuw ingericht door ProRail en zijn de  wachtruimtes aangepast. 

Klachten

De gemeente heeft diverse klachten ontvangen en de Dorpsraad Molenhoek heeft aandacht geschonken aan de problematiek, waaronder een handtekeningenactie tegen de wijziging.

Overleggen met ProRail

In navolging hiervan, hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden tussen de gemeente en ProRail over verbetering van de situatie op station Mook Molenhoek. Verschillende varianten van wachtruimtes zijn besproken. De dorpsraad van Molenhoek is actief betrokken geweest bij deze gesprekken, middels een vertegenwoordiger. 

Dit was een intensief proces vanwege de landelijke richtlijnen rondom sociale veiligheid en uitrol van het ontwerp van Prorail enerzijds en de lokale ontevredenheid in Molenhoek over de functionaliteit van de wachtruimtes anderzijds.

De gesprekken hebben een aantal resultaten opgeleverd:

De hoeken van de wachtruimtes blijven gedeeltelijk open bij alle (nieuwe) wachtruimtes. Vanwege de sociale veiligheid wordt hieraan vast gehouden. Wel worden de openingen minder groot, waardoor er een verbeterde beschutting is.

Frontschermen

Bij de huidige wachtruimtes op zowel spoor 1 en 2 zijn extra zij- en frontschermen bijgeplaatst zodat er meer beschutting voor reizigers is. In maart 2019 is dit uitgevoerd.

Extra wachtruimte 

Op spoor 2 (richting Nijmegen) komt een extra (tweede) wachtruimte met zij- en frontschermen. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2019.

Maximaal haalbare resultaat

De gemeente is van mening dat hiermee het maximaal haalbare resultaat is bereikt met dank aan de dorpsraad Molenhoek en alle partijen die hebben meegewerkt aan deze verbeteringen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken