HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Aanpak beheersing eikenprocessierups 2020

Aanpak beheersing eikenprocessierups 2020

In de komende periode kan er (weer) overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups. 

Beperken overlast

Om de overlast in het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, nemen wij een aantal maatregelen. Met enige regelmaat informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van die maatregelen.

Nestkastjes

Wellicht is het u opgevallen en hebt u ze zien hangen. De afgelopen weken hebben we 100 nestkastjes opgehangen. Daarnaast heeft een groep bewoners ook een 50-tal nestkastjes opgehangen in Molenhoek. De nestkastjes zijn bestemd voor koolmeesjes. Deze vogels eten processierupsen en spelen een nuttige rol bij het op een natuurlijke wijze beperken van de overlast van eikenprocessierupsen.

Preventieve bestrijding

Het bestrijden van de eikenprocessierups lukt echter niet alleen met mezen. We gaan de rups ook preventief bestrijden. Dit doen we met Xentari, een biologisch preparaat dat in de bladerenkroon van de bomen gespoten wordt. De preventieve bestrijding wordt gestart zodra de bomen voldoende bladontwikkeling hebben. Dit is doorgaans eind april/begin mei het geval. Het voordeel hiervan is dat we de rups dan kunnen bestrijden voordat deze de hinderlijke brandhaartjes hebben. De rupsen krijgen deze brandhaartjes pas na een aantal vervellingen, normaliter is dat eind mei.

Start preventieve bestrijding

Vrijdag 1 mei start de aannemer met de preventieve bestrijding. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor dinsdag 5 mei gereed. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd, met uitzondering van het weekend. Op zaterdag stoppen de werkzaamheden om 22.00 uur. Waarna de werkzaamheden zondagavond 22.00 uur voortgezet worden.   

Overdag

In verband met mogelijke geluidsoverlast van de tractor en nevelspuit vindt de bestrijding binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk overdag plaatst. Desondanks kunt u enige geluidsoverlast ondervinden. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip.

Niet onder nevel begeven

Het bacteriepreparaat dat toegepast wordt veroorzaakt geen lichamelijke ongemakken voor mensen of (huis)dieren. Desondanks adviseren wij u om zich tijdens de bestrijding niet onder de nevel te begeven en ramen en deuren te sluiten zodat er geen middel in huis kan komen.

Beschermde vlindersoorten

Het bacteriepreparaat dat in de bomen gespoten wordt werkt alleen tegen (vlinder)rupsen. In gebieden waar beschermde vlindersoorten voorkomen is een preventieve bestrijding middels spuiten niet toegestaan. Daarom hebben we vooraf gekeken of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn. Op locaties waar dat het geval is wordt niet gespoten.

Weghalen van rupsennesten

Ondanks de preventieve bestrijding van jonge rupsen kunnen we niet alles tegenhouden en zullen er rupsennesten komen in eikenbomen. Eind mei/begin juni worden de eikenbomen geïnventariseerd op de aanwezigheid van nesten. Dan starten we ook met het weghalen van de nesten. Zodra deze fase aanbreekt informeren wij u verder.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over de gemeentelijke aanpak van de eikenprocessierups kunt u nalezen op onze site. Voor meer informatie over het plaatsen van vogelnestkastjes kunt u terecht op de site van de vogelbescherming.  Nadere informatie over gezondheidsklachten als gevolg van de eikenprocessierups en wat u daartegen kunt doen, kunt u nalezen op de site van de GGD Leefomgeving

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken