HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Aanbieden toekomstvisie aan gouverneur.

Aanbieden toekomstvisie aan gouverneur.

Een delegatie vanuit de gemeenteraad bestaande uit  fractievoorzitters heeft samen met burgemeester Willem Gradisen en waarnemend griffier Ton Peters Sengers de Toekomstvisie Mook en Middelaar 2030 aangeboden aan de gouverneur.

Aanwezigen

Daarbij waren aanwezig de fractievoorzitters Susan Doorenbos (GroenLinks), Francois Jongen (CDA), Ger Mulders (DGP) en Lee Tonnaer (PvdA). Hoewel ook Cornelieke van den Bergh (VVD) en Jan Boot (ZZP) graag aanwezig wilden zijn bij deze bijeenkomst in Maastricht, lukte dat vanwege verplichtingen elders helaas niet. De Toekomstvisie Mook en Middelaar 2030 is dit jaar unaniem  door de gemeenteraad vastgesteld na een bijzonder interactief traject met medewerking van vele inwoners, zowel tijdens bijeenkomsten als digitaal.

Totstandkoming Toekomstvisie Mook en Middelaar 2030

Gouverneur Theo Bovens was verheugd over zowel de wijze waarop de Toekomstvisie Mook en Middelaar 2030 tot stand was gekomen als over de inhoud. Het proces om daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken en ook specifiek de doelgroep “jongeren” verdient waardering. Inhoudelijk is het voor iedere gemeente van belang, maar dat geldt ook voor de provincie zelf, te beschikken over een dergelijk document. Een document dat beknopt aangeeft wat het kompas is voor de toekomst van de eigen gemeente: “Mook en Middelaar is daarin geslaagd”. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken