HOME  |  Actueel  |  corona  |  Start scholen en kindercentra

Start scholen en kindercentra

Beste ouders,

Over een paar dagen, op 11 mei aanstaande, gaan de scholen en de kindercentra weer open. Misschien heeft u al naar dat moment uitgekeken, en uw kinderen ook.

Richtlijnen

De kinderen gaan nog niet alle dagen naar school, maar slechts de helft van de dagen. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. De kinderopvang gaat wel volledig van start. Daarover heeft u al uitvoerige informatie ontvangen van de school of het kindercentrum zelf. Dat geldt ook voor de richtlijnen waaraan u, de leerkrachten, de pedagogisch medewerkers en in mindere mate de kinderen moeten voldoen.

Noodopvang

Voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen blijft ook de noodopvang bestaan. Hun kinderen kunnen eventueel dus ook op meer dagen naar school of de kinderopvang. Dat geldt ook voor de avonduren en de weekenden. Anders dan voorheen is deze vanaf 11 mei niet meer standaard geopend. U moet uw kind daarom tijdig voor de nacht- en/of weekendopvang bij kindercentrum ‘Dribbel’ aanmelden.

Minder capaciteit voor noodopvang

De scholen en kindercentra hebben vanaf 11 mei wel minder capaciteit voor de noodopvang. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers moeten immers weer voor de reguliere lessen en opvang worden ingezet. Door de strenge richtlijnen is ook niet al het personeel beschikbaar. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers met gezondheidsklachten, hoe licht ook, moeten immers thuis blijven. Wij doen dan ook een beroep op u, om alleen van de noodopvang gebruik te maken als dat strikt noodzakelijk is.  

Noodopvang anders ingericht

U dient er ook rekening mee te houden, dat de invulling van de noodopvang op een andere manier wordt ingericht dan het overige onderwijs en de overige kinderopvang. Dat kan betekenen, dat uw kind naar een andere locatie moet. Ook de opvang door de ‘eigen’ leerkracht of pedagogisch medewerker is niet gegarandeerd. Door de geldende richtlijnen zal ook in het regulier onderwijs de komende periode meer gebruik gemaakt worden van invalkrachten. In alle gevallen wordt u hierover door de basisschool of de kinderopvang geïnformeerd. Wij vragen hiervoor uw begrip en daar waar het kan ook uw medewerking. Alvast onze dank hiervoor.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken