HOME  |  Actueel  |  corona  |  Schoolmaatschappelijk werk en tips voor gezinnen

Schoolmaatschappelijk werk en tips voor gezinnen

Schoolmaatschappelijk werk is bereikbaar!

Het zijn onzekere tijden. Niemand weet welke gevolgen het coronavirus precies gaat hebben en hoe lang het gaat duren.  Mocht u als ouder(s) in deze tijd vragen hebben met betrekking tot het gezin?
Ik ben bereikbaar via: m.seijkens@synthese.nl / (06) 36 08 86 09.

Tips en inspiratie voor het gezin

De website https://gezinencorona.nl/regio-nijmegen/  bevat tips en inspiratie voor én door ouders en organisaties. Ouders kunnen zich inschrijven voor een speciale nieuwsbrief die om de dag verzonden wordt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken