HOME  |  Actueel  |  corona  |  Opvang kinderen van ouders met cruciale beroepen

Opvang kinderen van ouders met cruciale beroepen

Opvang

Sinds 16 maart zijn de kindercentra en de scholen gesloten. Dankzij de inzet van scholen en kindercentra, worden kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de zogenaamde cruciale beroepen al vanaf dag 1 opgevangen.

Opvang buiten schooltijden

Maar het kan ook zijn dat er buiten de schooltijden opvang nodig is. Met ingang van 23 maart kunt u hiervoor terecht bij de kinderopvangorganisatie KION. Op het kinderdagverblijf Dribbel in Molenhoek zijn kinderen van 0 tot 12 jaar, zeven dagen per week en 24 uur per dag welkom. Zij betalen geen extra kosten voor deze opvang. Wilt u hier meer over weten? Raadpleeg dan de website van KION: www.kion.nl.

Noodopvang

Wij benadrukken, dat het hier noodopvang betreft. De sluiting van de scholen is bedoeld om zoveel mogelijk de besmettingsrisico’s te beperken. Ook de noodopvang moet daarom beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke niveau.

Geen andere mogelijkheid

Wij verzoeken u dan ook om hier alleen een beroep te doen als er echt geen andere mogelijkheid is. Bijvoorbeeld omdat u beiden in een van de cruciale beroepsgroepen werkzaam bent en gelijktijdig aan het werk bent. Is uw partner thuis op tijden dat u werkt, probeer dan zelf de kinderen op te vangen. Of schakel personen in uit uw sociale omgeving, die u daarbij kunnen helpen.

Werkgeversverklaring

Een te groot beroep op de noodopvang binnen de kindercentra en de scholen doet afbreuk aan het doel dat met de sluiting wordt beoogd. Om te kunnen beoordelen of in individuele gevallen de noodopvang echt noodzakelijk is, kunnen de scholen en kindercentra u vragen om dit aan te tonen, bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring.

Vragen over noodopvang?

Heeft u nog andere vragen over de noodopvang? U kunt dan tijdens kantooruren bellen met onze medewerkers:

  • Mevrouw Hanneke Klaassen, telefoon (06) 50 00 73 50, of
  • De heer Gerold Berens, telefoon (06) 50 00 73 33.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken