HOME  |  Actueel  |  corona  |  Brief: verruiming van de maatregelen per 1 juni en kort daarna

Brief: verruiming van de maatregelen per 1 juni en kort daarna

Beste inwoners van Mook en Middelaar

Hierbij wordt beknopt weergegeven de verruiming van de maatregelen, die in de persconferentie van 19 mei jl. landelijk zijn aangekondigd. Maatregelen die meer lucht geven en waar met name veel jongeren blij mee zullen zijn. Eerdere maatregelen zoals die van buitensporten, contactberoepen enz. blijven eveneens van kracht. Van belang is uiteraard steeds de anderhalve meter. De grootste veranderingen worden hieronder kort genoemd. Daarbij gelden nadere voorwaarden en let daarbij op de ingangsdatum!

De nieuwe maatregelen.

  • Mensen mogen per 1 juni buiten weer in groepen bij elkaar komen (uiteraard met 1,5 meter afstand tot elkaar).
  • Café’s, restaurants (beiden: max. 30 bezoekers) en terrassen (geen max.) mogen op 1 juni vanaf 12:00 uur onder nadere voorwaarden open.
  • Middelbare scholen gaan per 2 juni gedeeltelijk open, ook het voortgezet speciaal onderwijs. Basisscholen gaan per 8 juni volledig open (nu nog half), zo ook BSO’s.
  • MBO, HBO en universiteiten gaan vanaf 15 juni beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.
  • Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei wordt dit uitgebreid naar meer locaties. Vanaf 15 juni wordt de bezoekregeling waarschijnlijk landelijk aangepast.
  • In het openbaar vervoer moeten reizigers verplicht een mondkapje dragen. En het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
  • Muziekscholen en centra voor de kunsten mogen 1 juni vanaf 12:00 uur onder nadere voorwaarden open (max. 30 bezoekers per gebouw).
  • Culturele instellingen zoals bioscopen, musea en theaters mogen onder nadere voorwaarden op 1 juni vanaf 12:00 uur open.
  • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor max. 30 bezoekers.

Zie voor een volledig overzicht inclusief de voorwaarden daarbij de webpagina van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap  Alles blijft onder voorbehoud van de verdere ontwikkeling van het coronavirus.

Voorwaarden die blijven gelden voor onze gezondheid.

De inmiddels bekende voorwaarden blijven gelden: houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij verkoudheidsklachten, vermijd drukte, schud geen handen, gebruik papieren zakdoekjes, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, wees extra voorzichtig met ouderen en kwetsbare mensen. Ook blijft gelden: werk, indien mogelijk, zoveel mogelijk thuis. Daarmee is de druk op het openbaar vervoer ook minder.

Meer eigen verantwoordelijkheid

Deze veranderingen vragen veel van de Veiligheidsregio’s, gemeenten en bijv. politie. Steeds weer moeten de maatregelen juridisch worden vertaald, bestudeerd en eigen worden gemaakt. We komen nu in een fase waarin de verantwoordelijkheden sterker komen te liggen bij de inwoners zelf en de ondernemers. Het betekent ook: stel niet op de eerste plaats de vraag wat mag nu formeel? Maar beantwoord de vraag: wat is voor de gezondheid van mezelf en anderen het meest verstandig?  Meer vrijheid vraagt nu eenmaal meer persoonlijke verantwoordelijkheid. Eerder heeft de overgrote meerderheid van onze inwoners al bewezen dat ze die verantwoordelijkheid goed kunnen dragen. Daarvoor mijn oprechte dank. Alleen samen slagen we erin het coronavirus te verslaan.

Burgemeester mr. drs. Willem Gradisen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken