HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Basisregistratie Adressen en Gebouwen  |  Vertrokken naar onbekende bestemming.

Vertrokken naar onbekende bestemming.

Dit item is verlopen op 08-10-2019.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

De onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het KlantContactCentrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Dat betekent dat zij officieel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Naam Voorletters Geb.datum

Besluit  verzonden

Koyuncu M. 26-08-1968 01-08-2019

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken