HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Plasmolen, wijziging gebruik woning naar horeca en het vervangen wijzigen van kozijnen

Plasmolen, wijziging gebruik woning naar horeca en het vervangen wijzigen van kozijnen

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

Op Muldershofweg 1 en 1a te Plasmolen voor wijziging gebruik woning naar horeca en het vervangen wijzigen van kozijnen. Binnengekomen op 13 december 2018.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken