HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Basisregistratie Adressen en Gebouwen  |  Plasmolen, Pastoorsdijk 15 (nieuwbouw toiletgebouw Mookerplas)

Plasmolen, Pastoorsdijk 15 (nieuwbouw toiletgebouw Mookerplas)

Dit item is verlopen op 06-02-2019.

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij op 12 december 2018 het volgende huisnummer heeft toegekend:

  • Pastoorsdijk 15 Plasmolen (nieuwbouw toiletgebouw Mookerplas)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken