HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Basisregistratie Adressen en Gebouwen  |  Plasmolen, Pastoorsdijk 15 (nieuwbouw toiletgebouw Mookerplas)

Plasmolen, Pastoorsdijk 15 (nieuwbouw toiletgebouw Mookerplas)

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij op 12 december 2018 het volgende huisnummer heeft toegekend:

  • Pastoorsdijk 15 Plasmolen (nieuwbouw toiletgebouw Mookerplas)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken