HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Uitgebreide omgevingsvergunningen  |  Plasmolen, bouwen van twee aaneen gebouwde woningen aan de Riethorsterweg

Plasmolen, bouwen van twee aaneen gebouwde woningen aan de Riethorsterweg

Dit item is verlopen op 30-05-2020.

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor

Het bouwen van twee aaneen gebouwde woningen aan de Riethorsterweg, ongenummerd, in Plasmolen, kadastraal bekend als Mook en Middelaar, sectie C, nummer 1056. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt per 20 april op het gemeentehuis

Ter inzage

De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.RIETHORSTERWEG23-ON01

Zienswijze

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld tegen het ontwerpbesluit zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na de datum van terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van uw zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak.

Informatie

Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken