HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Meldingen  |  Mook, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op Lindeboom

Mook, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op Lindeboom

Dit item is verlopen op 10-04-2019.

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

SLOOP

Op grond van het Bouwbesluit 2012 voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op Lindeboom 221 te Mook.
Geaccepteerd op 25 februari 2019. Tegen binnengekomen en/of geaccepteerde meldingen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken