HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Meldingen  |  Mook, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op Lindeboom

Mook, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op Lindeboom

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

SLOOP

Op grond van het Bouwbesluit 2012 voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op Lindeboom 221 te Mook.
Geaccepteerd op 25 februari 2019. Tegen binnengekomen en/of geaccepteerde meldingen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken