HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aangevraagde omgevingsvergunning  |  Mook, Veldweg 1 wijziging op de verleende vergunning bouw van een vrijstaande woning

Mook, Veldweg 1 wijziging op de verleende vergunning bouw van een vrijstaande woning

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

BOUWEN EN AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

Op Veldweg 1 te Mook voor een wijziging op de verleende vergunningen R1 50113 en R2 50113 (verleend in 2006 en 2008) voor de bouw van een vrijstaande woning. Binnengekomen op 28 februari 2020.

Bezwaar/beroep

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken