HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Ter inzagelegging  |  Mook, ter inzage legging Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020

Mook, ter inzage legging Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020

Dit item is verlopen op 30-05-2020.

Beleidsplan sociaal Domein 2017 - 2020

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 ongewijzigd vast te stellen tot en met 2022 met inbegrip van de aanpassingen die in het Addendum Beleidsplan Sociaal Domein staan. Het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2022 ligt gedurende zes weken ter inzage in het KlantContactCentrum van de gemeente. U kunt op afspraak terecht bij het KlantContactCentrum van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12:30 uur. Het beleidsplan is ook in te zien de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl.

Zienswijze

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook.

Informatie

Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl 

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken